اطلاعیه
لیست منطقه بندی شهر یزد سال 1398

 

 

منطقه 1-شامل محدوده : آزادشهر خضرآباد خ كارتن سازي شحنه (حدفاصل: بلوار آزادگان و خيابان معراج)

    خيرآباد- عيش آباد- استاديوم ورزشي شهيد نصيري(حدفاصل:خيابان معراج، بلوارآزادگان تا ميدان ابوالفضل،بلوارجانباز،جاده تفت)

 

 منطقه2- شامل محدوده : شهرك رزمندگان- قاسم آباد- شن وماسه شفيعي و راه آهن(حدفاصل: جاده تفت، بلوار كوثر، بلوار دانشجو، بلوار پروفسورحسابي)

پانزده خرداد ـ كوي سيلو ـ كوي فيضيه ـ كوي اساتيد ـ صفائيه ،كوي بنياد، اراضي دخمه (حد فاصل بلوار پروفسور حسابي، بلوار دانشجو، ، تيمسار فلاحي، بلوار شهيدان اشرف ،جوادالائمه،گلستان ، مهرآوران، طرح كوثر، فجر فرهنگيان، اراضي طوبي ، بلوار جهاد ، بلوار پاسداران، شهرداری حمیدیا، آپارتمان هاي پشت صدا و سيما، اراضي طوبي

 

 منطقه3- شامل محدوده :  نجف آباد و رحمت آباد  ، انتقال خون و كل اراضي اطراف بلوار شهيد دشتي و ميدان تره بار قديم، آپارتمان هاي مهر گل نرگس ، تأمين اجتماعي ، بلوار مدرس حدفاصل شهداي محراب تا پارك بزرگ شهر،اكرم آباد اكرميه،حسین آباد ریسمانی

 

 منطقه4- شامل محدوده : مهدي آباد شهرك امام علي - شهرك امام حسين - مسكن و شهرسازي- كوي اباذر ،مكتب امام (حد فاصل: بلوار مدرس، كاشاني ، حد فاصل شهداي محراب ، خيابان چمران) نعيم آباد و اكبر آباد (حد فاصل: بلوار دانشجو ، شهيد بهشتي، منتظرقائم بلوار بسيج،بلوار شهيد عاصي زادهو بلوار موسي ابن جعفر، كاشاني )

 منطقه5- شامل محدوده : خواجه خضر ، گازرگاه ، يعقوبي ، مالمير ، آبشور، پارك شهر،دهم فرودين، امام خميني، بلوار دهه فجر حدفاصل ميدان صاحب الزمان تا پارك دانشجو ،مريم آباد، حسن آباد مشير  ،خيابان امام خميني از چهارراه فضاي سبز به سمت خلدبرين

 

منطقه6- شامل محدوده : چهارمنار- دولت آباد- خ مصلي- لب خندق- كوشكنو- فهادان- فضاي سبز- باغ گندم- شيخداد- كشتارگاه سابق-سيدالشهداء (حد فاصل: خيابان امام خميني ، شهيدرجائي، بلوار دولت آباد ، بلوار نواب صفوي ) شامل محدوده : سيدصحرا نصرآباد كسنويه محمودآباد مناطق اطراف بلوار طوس ( حد فاصل: بلوار نواب صفوي، بلوار دولت آباد، خيابان مطهري  ، بلوار جمهوري ، بلوار طوس به سمت شمال)

 

 منطقه7- شامل محدوده : مناطق اهرستان ، جهانفر، چاه قبله  (حد فاصل: بلوار كوثر، بلوار جانباز، بلوار آزادگان، بلوار 17 شهريور، بلوار پاكنژاد، بلوار باهنر) شامل محدوده : خرمشاد سردوراه كوچه بيوك پشت باغ، كوچه حنا (حد فاصل : بلوار منتظرقائم بلوار بهشتي بلوار باهنر بلوار پاكنژاد  بلوار 22 بهمن خ شهيد رجائي خ دهم فروردين )

 

منطقه8- شامل محدوده : مناطق: امامشهر، سوانح سوختگي، پارك غدير، بيمارستان افشار (حد فاصل بلوار 22 بهمن ، بلوار 17 شهريور ، بلوار آزادگان ، بلوار امام حسين ،خيابان وكيل ،بلوار جمهوري اسلامي ،خيابان شهید مطهری)مناطق اطراف بلوار جمهوري تا دروازه قرآن  (حد فاصل بلوار امام حسين، خ وكيل، بلوار طوس به سمت شمال)

 

منطقه9- منطقه شاهديه (ابرندآباد، نصرآباد، گردفرامرز)   شهر زارچ

 

منطقه10- منطقه قاسم نقي - دهنو - سيدميرزا محمدآباد فهرج

 

 

دريافت فايل تصويري منطقه بندي شهرستان يزد سال 1398