اسامی مجریان دفتر مدیریت کنترل و نظارت گاز
ردیف نام موسسه نام مسئول حوزه فعالیت آدرس تلفن
1 علي محمد خواجه هنزائي(خدمات گازرساني) خواجه هنزائي - علي محمد بلوار شهيد پاكنژاد - كوچه صاحب الزمان 09133513990 09133513990 09133513990
2 علي اكبر كارگر(خدمات گازرساني) كارگر - علي اكبر چ فرهنگيان 09131546085 09131546085
3 علي محمد زارعيان(خدمات گازرساني) زارعيان-علي محمد خ دهم فروردين ـ ك حنا 09133515446 09133515446
4 فرزندي اردكاني فرزندي خليل ميبد- امير آباد- خ امام-ك نيلوفر31 09133523692 03527731375
5 مجيد منتظريان(يزد)(خدمات گازرساني) منتظريان هدش - مجيد فلكه اول آزاد شهر - 20 متري امام حسن عسكري 09133516602 09133516602
6 سيد عبدالرسول خادمي(خدمات گازرساني) خادمي - سيد عبدالرسول خيابان شهيد بنافتي زاده - استادان - نبش كوي نادري 09131533577 09131533577
7 ماشاءاله قانع(خدمات گازرساني) قانع - ماشا ءالله خيابان انقلاب - كوچه قائم - پلاك 5 09131546618 09131546618
8 محمدحسين قديري خواه(خدمات گازرساني) قديري -حسين روبروي پمپ بنزين - بلوار پاكنژاد - انتهاي كوچه 09131523409 37254749
9 غلامحسين زارع زاده مهريزي(خدمات گازرساني) زارع زاده مهريزي- غلامحسين صفائيه - بلوار پاسداران -كوچه شماره 7 - پلاك 9 09131549648 09133599462-پسر09131549648 - پدر
10 داود زاهدنيا(خدمات گازرساني) زاهد نيا - داوود آزاد شهر - خيابان بتول - پلاك 66 09131545095 09131545095
11 سيد جلال ميراب زاده(خدمات گازرساني) ميراب زاده - سيد جلال صفائيه - خيابان جواد ائمه - كوه تلاش 2 - پلاك 8-ك پ 8915875313 09131517458 38225827
12 مهدي استقامت(خدمات گازرساني) استقامت - محمد مهدي يزد-خيابان دانشجو-كوچه صالحيه-ك پ 8916816124 09131519640 38340041
13 حسين جعفري نژاد(يزد)(خدمات گازرساني) جعفري نژاد - حسين بلوار 22 بهمن ـ كوي بيمارستان سوختگي شهيد صدوقي 09131531085 09131531085
14 محمد علي عليزاده(يزد) (خدمات گازرساني) عليزاده - محمد خيابان امام - خيابان موسي بن جعفر - كوچه 10 - پلاك 27 09131513001 09131513001
15 هادي ردايي(خدمات گازرساني) ردائي - هادي يزد-خ انقلاب-ك شهيد ميرجليلي - ك پ 8918834514 09131513781 09131513781
16 محمدرضا طحان(خدمات گازرساني) طحان - محمد رضا انتهاي شهر - كوچه رزمندگان - خيابان حجاب 09131515999 09131515999
17 جعفر نايبي(خدمات گازرساني) نايبي - جعفر پشت سيلو - خيابان 45 - پلاك 12 09131533506 09131533506
18 غلامرضا هاتفي(خدمات گازرساني) هاتفي - غلامرضا صدوق - خيابان شهيد حاتمي 09133527234 09133527234
19 محمد عابديني گردكوهي(خدمات گازرساني) عابديني - محمد كوچه دكتر مرتاض 09133529155 09133529155
20 حسن سالك(خدمات گازرساني) سالك - حسن خيابان امام - چهار راه شهيدان زاكري نژاد - خيابان موسي بن جعفر 09131546341 09131546341
21 مهدي تكيه دار(خدمات گازرساني) تكيه دار - مهدي ازاد شهر - فلكه 1 - 20 متري امام حسن عسكري 09133517496 7221168
22 موسسه گازرساني نواب يزد همتي -محمدحسين خير اباد - روبروي مسجد صاحب الزما ن 09133517768 37229591
23 زمردگاز كوير يزد پهلوان فلاحتي - محمد تفت - برده كوي آزاد - پلاك 139 09133527030 09133527030
24 حسين شايق(خدمات گازرساني) شايق - حسين خيابان چمران - ك عارف - نبش چهار راه زينبيه 09131532522 09131532522 0913153252
25 حميد باغستاني(خدمات گازرساني) باغستاني - حميد بلوار 17 شهريور - كوچه انتظاري - پلاك 7 09131530483 09131530483
26 رضا زنگنه(خدمات گازرساني) زنگنه-رضا امام شهر - بلوار كارگر - چهار راه سجاد - خيابان دانش - پلاك 48 09134557285 35237903
27 محمود عرفانيان(خدمات گازرساني) عرفانيان- محمود يزد = 24متري امام شهر خ حايري پلاك 51 09133531342 09133531342
28 محمدرضا قاسمي بامكان(يزد)(خدمات گازرساني) قاسمي بامكان-محمد رضا آزاد شهر - كوچه شهيد فاضلي - پلاك 24 09133534590 09133534590
29 شركت تلاش گاز يزد(گازرساني) نصيري بامكان -محسن امام شهر - خيابان رسالت - پلاك 8 09131560297 09131560297
30 محمدرضا دهقان منشادي(خدمات گازرساني) دهقان منشادي - محمد رضا قاسم آباد - خيابان فروغ - كوچه املاك كارگر 09133517505 09133517505 09131522618
31 دلفين گستر ميبد فلاحيان فيروزآباد- رضا ميبد - محمود اباد - كوچه صمد بيشمار 03527741453
32 محمد رضا آدابي(يزد)(خدمات گازرساني) آدابي - محمد رضا يزد-خ فروغ - كوچه 21-ك پ 8916153651 09131585175 35228532
33 شركت مهندسي دهشت گاز (گازرساني) دهشت - عبد الرسول يزد - چهارراه دولت آباد نرسيده به پمپ بنزين دست راست درب سوم دهشت گاز 09133513485 09133513485 09133530739
34 اميد ابركوه اميدوار پناه -محمد حسين ابركوه بلوارامام خميني - خ نظاميه - ك 14 09139698394 03526824885
35 رضا دهقان بنادكي(خدمات گازرساني) دهقان بنادكي - رضا خيابان انقلاب - پلاك 25 09131593383 09133517266
36 يزد شعله افروز( گاز رساني ) زارع ارناني- براتعلي بلوار پاسداران - بريدگي 2 - جنب لوازم خانگي رضا-ك پ 8916173853 09133565044 8210521
37 حسين خوش سيما(خدمات گازرساني) خوش سيما - حسين خ انقلاب -كوچه شهيد چيتي - پلاك 11 09131530243 09131530243
38 محمدحسين اسلامي(خدمات گازرساني) اسلامي مهدي ابادي - محمد حسين بلوار نواب - كوچه شهيد علي بمان كارگران 09138510090 6215873
39 ياسين نگار يزد شرف الديني - محمد يزد - بلوار شهيد بهشتي- ك توحيد- ك گلها- بن 3 گلها 09131570007 37263521
40 علي ولي زاده(يزد)(خدمات گازرساني) ولي زاده - علي يزد 52 متري امام شهر - ك عمار محتشمي - پلاك 143 09131577313 36304548 09133575365
41 داود منصوري(خدمات گازرساني) منصوري - داوود امام شهر - خيابان حائري - خيابان هاشمي نژاد - پلاك 19 09133511042 09133511042
42 علي قادري(خدمات گازرساني) قادري -علي بغداد اباد خ 22 بهمن 09130735028 09133549246
43 شركت زيبا شعله كوير(گازرساني) كرد ابادي - حسين آزاد شهر - 20 متري امام حسن - كوچه فرقاني 09133527951 37236882
44 غلامرضا انتظاري(خدمات گازرساني) انتظاري - غلامرضا ابتداي ب 17 شهريور - ك ش انتظاري 09131521225 5229628
45 حسين آماده(خدمات گازرساني) آماده - حسين مهريز شهرك شهيد رجائي - ك فرهنگ 09133549258 09133549258
46 بامرام انتظاري - مهدي يزد-خ امام -خ شهيدان ادهمي-كوچه 13-ك پ 8914734693 09131533888 36253547
47 ولي اله حكومتي(خدمات گازرساني) حكومتي - ولي الله مهريز - بغداد اباد - سرچشمه زينبيه 09133541160 09131525999
48 محمد آرتا(خدمات گازرساني) آرتا - محمد يزد-بلوار رسالت - ك عقيق-بن بست شهيد كمالي-ك پ 8917371537 09132506835 35236365
49 سالاري سالاري - سيد محمد رضا يزد - بلوار يزد باف 09131548366 5224043
50 حسن زارع بيدكي(خدمات گازرساني) زارع بيدكي - حسن مهريز - مزوير اباد - شهرك امام خميني - ك افشار 09132534234 09133567573
51 احمد زارع زرديني(يزد)(خدمات گاز رساني ) زارع زرديني - احمد يزد-بلوار دشتي-ك 54-ك پ 8949314951 09132538559 38285872
52 محمدرضا دهقاني زاده(يزد)(خدمات گازرساني) دهقاني زاده- محمد رضا ب ايت الله مدرس - ابتداي كوي تقوي-ك پ 8949146994 09133536374 38288007 09
53 مجيد ابراهيمي(خدمات گازرساني) ابراهيمي- مجيد يزد- خ آذر يزدي-كوچه 28-ك پ 09131564412 37330452
54 محمدحسين انتظاري(خدمات گازرساني) انتظاري -محمد حسين يزد-تقاطع كاشاني و مدرس - كوچه تقوي -ك پ 8915963671 09131518375 09131518375
55 اميرحسين عضدي (خدمات گاز رساني ) عضدي - امير حسين خيابان امام خميني - چهار راه موزائيك سازي - خيابان ذاكري نژاد-ك پ 09131532340 09131532340
56 قاسم آماده آماده - قاسم مهريز - شهرك شهيد رجايي ك فرهنگ 09133557857
57 زارع -عباس زارع بيدكي مهريز - خ مطهري - جنب زينبيه - پلاك 28 09133596328 5223170
58 محمدمهدي دهقاني محمودآبادي(خدمات گازرساني) دهقاني محمود ابادي- محمد مهدي يزد خيابان كاشاني - ك 28 09131536098 09131536098
59 محسن حاجي حسيني(خدمات گازرساني) حاجي حسيني - محسن يزد-خ كاشاني-ك 15 خرداد-مجتمع غزال-ك پ 8915798895 09131525474 09131525474
60 سيد محمد فاطمي نژاد(خدمات گازرساني) فاطمي نژاد- سيد محمد خيابان كاشاني پشت كارخانه - پلاك 13 09133584811 09133584811
61 آبي سوز اميد ابركوه كارگر- رحيم ابركوه - بهمن - روستاي بداف 09132544391 09133594689
62 عباس زارع بيدكي(خدمات گازرساني) زارع بيدكي - عباس مهريز - خ سيد مصطفي خميني 09133553077 09133553077 5247145
63 حسن ثابت(خدمات گازرساني) ثابت - حسن ب مدرس - اكرم اباد - خ وحدت 09131567765 09131567765
64 محمدرضا آسايش(خدمات گازرساني) آسايش - محمد رضا يزد - زارچ - ب شهيد صدوقي - جنب ايستگاه جمع آوري شير 09131546601 35277364
65 عليرضا سرطاق(خدمات گازرساني) سرطاق-عليرضا خ مسكن و شهر سازي لادن 4 - پلاك 90 09131516818 38215277
66 محمدجواد مرادي(خدمات گازرساني) مرادي - محمد جواد آزادشهر - خ قائم مقام فراهاني ك 6 - پ 81 09134516417 37210089
67 علي حاجي حسيني شوازي(تفت)(خدمات گازرساني) حاجي حسيني -علي يزد آزادشهر 20متري بتول ك 20 استقلال غربي پلاك 29 09132521402 7224432
68 افخمي( خدمات گاز رساني) افخمي اردكاني - عباس اردكان - خيابان صدر اباد كوچه مدرسه رسالت - پلاك 68 09133528312 09133528312
69 محمد علي منگلي(خدمات گازرساني) منگلي كهدوئي - محمد علي آزاد شهر - ف 4 - خ بوستان ك بوستان 8 -ك پ 8917114875 09133595977 37221160
70 محمدرضا مختاري شمسي(يزد)(خدمات گازرساني) مختاري شمسي - محمدرضا يزد - شهرستان صدوق شمسي رستاق 09133523992 52377202
71 رضا محمد عليان(خدمات گازرساني) محمد عليان - رضا ب 17 شهريور - ب شهيد عابدي ك تابان پلاك 10 09131534335 09131534335
72 محمد شرف الديني(يزد)(خدمات گازرساني) شرف الديني - محمد ب شهيد بهشتي - روبروي بنياد شهيد ك خرم ك گلها بن 3 09131520837 09131520837 7259420
73 محمدرضا كلانتري زاده (خدمات گازرساني) كلانتري - محمدرضا يزد-مهرآوران-8915896769 09133511209 38334684 8231385
74 محمدحسين سالاري(خدمات گازرساني) سالاري - محمد حسين خ انقلاب - ك ش مرادي - پ 27 09132541604 09131530955 09132541604
75 علي بمان همتي (خدمات گاز رساني ) همتي - علي بمان يزد-خ معراج-كوچه 14-ك پ 8917844381 09131584662 37222798
76 حمزه رومنا(خدمات گازرساني) رومنا- حمزه يزد - دهنو - ك ولايت 11-ك پ 8944143448 09132526970 09132526970
77 فانوس شب زارع زاده - مسلم مهريز ب طالقاني كوي سلمان 09131525796 09131525796
78 سيد يحيي هاشمي(خدمات گازرساني) هاشمي - سيد يحيي مهريز خ امام حسن مجتبي جنب مهريز تاكسي 09133738213 09133738213
79 حسين حيدري حيدري -حسين ميبد امير اباد 09133595167 09133595167
80 محمد دهقان منشادي(خدمات گازرساني) محمد دهقان منشادي صفائيه شهرك دانشگاه خ طوبي شرقي1 پلاك 21 09131587398 09131587398
81 رضا كمالي(خدمات گازرساني) كمالي-رضا يعقوبي روبروي پارك-ك پ 8918711111 09131522374 36216891
82 پاك دامن ( خدمات لوله كشي گاز ) پاكدامن محمد باقر ميبد شهيديه خ وليعصر جنب مدرسه علي فاضلي 09133549577 03527735229
83 فرزندي ( خدمات لوله كشي ) خليل فرزندي ميبد خ امام اميرآباد 09133523692
84 گاز علي ( خدمات لوله كشي ) تازيكي علي ميبد خ امير كبير شهرك وحدت جنب نانوايي پورحيدري 09132584941 09132584941
85 فلاح ( خدمات لوله كشي گاز ) محمد حسن فلاح مهرجرد - خيابان حائري - كوچه شهيد زارع 09131523561 0352720692
86 محمدحسن افتخاري(خدمات گازرساني) افتخاري شاه آباد محمد حسن ازاد شهر - فلكه اول - 20 متري استقلال شرقي - پلاك 128 09133520340 7223079
87 درخشان مهدي رحماني بل آزادگان ك 17 بن دوم 09132231125 09132231125
88 مهدي قافي(خدمات گازرساني) قافي -مهدي بل شهيدان اشرف م ونوس 09133584870 8286692
89 محمدرضا دهقان( خدمات گازرساني ) دهقان منگابادي مهريز-خ انقلاب-ك شهيد علي اكبركشاورزي-ك پ 8981765947 09138587207 09131567841
90 سيد مرتضي حسيني نژاد(مهريز)(خدمات گازرساني) حسيني نژاد سيد مرتضي شهرك امام خميني 09133521909 09133521909
91 حرارت سازان كوير دهقاني تفتي -محمد حسين ميبد خ امام بعد از سه را آيت 09131536230 نا مشخص
92 محمدحسين فرقاني(يزد)(خدمات گازرساني) فرقاني محمد حسين زارچ اله آباد خ گلستان پ 104 09133554663 09133554663
93 پارس ( گازرساني ) بماني محسن ابركوه خ صدوقي روبروي بانك سپه ميدان بسيج 09133521157 03526828343
94 عليرضا دلكش(خدمات گازرساني) دلكش-عليرضا بل باهنر جنب حسينيه خرمشاه ك ائمه جمعه پ 24 09132739281 09132739281
95 محمد مهدي انتظاري(خدمات گازرساني ) محمد مهدي انتظاري ب امام رضا - ك توحيد - طالقاني 09133512790 09133512790
96 زينل پور مرتضي زينل پور خ دكتر شريعتي ك حيدري 11 09132514602 7220879
97 محسن اماني(يزد)(خدمات گازرساني) اماني يزدي محسن صفائيه مجتمع بهاران بلوك 28 پ 573 -ك پ 8915839891 09131527593 38253994
98 عليرضا فرديان(خدمات گازرساني) فرديان عليرض مهريز - شهرك شهيد رجائي - خ قدس - جنب نانوائي 09133570578 03525228596
99 حسينعلي سلطاني گردفرامرزي(خدمات گازرساني) سلطاني حسينعلي خ انقلاب كسنويه ك سيمحمد كاظم پ 56-ك پ 8918815343 09133529628 5223177
100 احمديان(خدمات لوله كشي) احمديان - مجيد ميبد خ كاشاني روبروي تعويض پلاك 09131524637 7738482 09133555515
101 اصغر نوروزي(خدمات گازرساني) نوروزي-اصغر يزد-خ رزمندگان-خ وحدت -وحدت4-ك پ 8915113970 09133524882 38203470
102 زرين (خدمات لوله كشي گاز) دهقاني جلال ميبد بلوار شهدا م امام حسين 09133524034 09133524034
103 محسن ميرعبداللهي(اشكذر)(خدمات گازرساني) ميرعبداللهي - محسن رستاق شمسي ك مظفري 09133527423 09133527423
104 مجتبي خليلي(خدمات گازرساني) خليلي هدش - مجتبي آزادشهر ف دوم به طرف پاسگاه ك عسگري پ 3 09132589520 09132589520
105 ميثم بهرماني(خدمات گازرساني) بهرماني - ميثم خ سلمان جنوبي ك 14معصوم پ 12-ك پ 8915714313 09132588581 36238061
106 عظيم پور (خدمات گازرساني) عظيم پور اردكاني - محمدعلي اردكان خ طالقاني ك حسن پور پلاك 149 09133528331 09133528331
107 عصر جديد (تاسيسات ) طاهرنيا- ابوالفضل ميبد ك نسترن 49 پ 69 09130530090 7731033
108 محمدعلي ميرجليلي(خدمات گازرساني) ميرجليلي - محمدعلي شاهديه خ امام ك بعثت پ 19 09131546377 09391546377
109 علي محمد امراللهي(خدمات گازرساني) امراللهي چهار راه شحنه - بلوار دولت آباد - جنب رودخانه - روبروي مدرسه صادق 09131569450 نا مشخص
110 محمود زارع(خدمات گازرساني) زارع محمود يزد-بلوار استقلال-ك بشارت-ك پ 8918866702 09133512548 09133512548
111 مصطفي طاهري(خدمات گازرساني) طاهري - مصطفي بل 17 شهريور ك برهاني بن 6 پ 102 09133541837 5224948
112 حسين اكجوان(خدمات گازرساني) اكجوان - حسين بل نواب خ بهارآزادي ك 9 09133560486 09133560486
113 سادات (لوله كشي گاز) طباطبايي بفرويي - سيد محمد ميبد خ رسالت 09131567934 09131567934
114 عليرضا ميرفلاح(خدمات گازرساني) ميرفلاح - عليرضا بل جمهوري جنب باربري پورحاصلي 09133572584 6829169
115 صادقي(خدمات گازرساني احمدصادقي يخداني) صادقي يخداني - احمد ميبد خ امام ك جنب مخابرات 09131527710 7742441
116 علي محمد زارع بيدكي(خدمات گازرساني) زارع بيدكي علي مح مهريز 09132563847 نا مشخص
117 علمچي (خدمات گازرساني) علمچي - محمد حسن ميبد بل جعفري نژاد ك كامران 12 09132575332 7755821
118 احمد شوندي(خدمات گازرساني) شوندي - احمد خ مهدي - ك كميته امداد - پلاك 11 09133554406 نا مشخص
119 محمدرضا برخورداري(خدمات گازرساني) برخورداري - محمدرضا بل رسالت ك سيدالموسوي ك حكيم 6 09132557378 09132557378
120 مهر (خدمات لوله كشي گاز) فلاح - مرتضي ميبد. يخدان . خ ميرباقري 09139547602 09139547602
121 محمدصادق صراحت(خدمات گازرساني) صراحت - محمدصادق خ طالقاني ك دهقاني 09131577805 09131577805
122 فاضلي(مجري لوله كشي گازميبد) فاضلي شوركي عبدالرحيم ميبد - خ امام-ك شهيد تقي نسب 09132567717 09133523680
123 جمال فلاح تفتي(خدمات گازرساني) فلاح تفتي - جمال بل بهشتي ك رجايي ك ابوالفضل-ك پ 8916915339 09131531936 09131531936
124 محمدحسن برخورداري(يزد)(خدمات گازرساني) برخورداري - محمد حسن بل جانباز خ خيبر 09133516648 09133516648
125 عباسيان(خدمان گازرساني) عباسيان اردكاني - حامد اردكان صدرآباد ك جانبازان 09132550029 09132550029
126 آيسان صادقي - محمد خ خيام 09131573660 6254297
127 جليل رفيعي(خدمات گازرساني) جليل رفيعي ابرندآبادي ب 17 شهريور- ب وليعصر- پلاك29 09131571342 09131571342-5221855
128 حسني (لوله كشي گاز) حسني - سعيد اردكان - خيابان صدر اباد - كوچه شماره 6 - پلاك 4 09133528047 نا مشخص
129 حسن خبري(خدمات گازرساني) خبري -حسن يزد-مريم آباد- ك14معصوم-ك23 09133559273 36306617
130 حسن زارع(خدمات گازرساني) زارع شهرآبادي - حسن يزد م امام علي خ توحيد 09133585762 09133585762
131 عليرضا حميد (خدمات گازرساني) حميد - عليرضا يزد بل نواب -بن بست عراقي-ك پ 8919673635 09138580935 36213148
132 علي كيان مهر(يزد)(خدمات لوله كشي گاز) موركيان - علي كبر بل صدوقي خ عابدي 09138509050 7247376
133 حسين سلطاني گردفرامرزي(خدمات گازرساني) سلطاني گردفرامرزي-حسن شاهديه خ عدالت 09139690121 5211882
134 محمدكاظم دهقاني اشكذري(خدمات گازرساني) دهقاني اشكذري - محمد كاظم اشكذر خ طالقاني ك دهقاني 09133595283 03523623267
135 ناصر افتخاري(خدمات گازرساني) افتخاري - ناصر آزادشهر- فلكه دوم - بعد از بانك صادرات بن30پ5 09132584931 7230894
136 مهدي قطب الديني (خدمات گازرساني) قطب الديني - مهدي يزد-خيابان شيخ كليني-خ خيام- كوچه13-ك پ 8917764735 09133539146 35246073
137 مهدي فلاح زاده (خدمات گازرساني) فلاح زاده مهدي ابركوه- خ صفائيه- كوي صفائيه 09133540465 نا مشخص
138 علي نوابي(يزد)(خدمات گازرساني) نوابي-علي يزد- خ فضيلت- ك مسجدابوذر 09133518082 8203163
139 فلاحيان(خدمات لوله كشي گاز) رضا فلاحيان ميبد بلوار مدرس 09133567931 نا مشخص
140 عرفان (گازرساني) باقري نژاد-محمدرضا هرات- خ شهيد سيد مصطفي خميني 09171312053 نا مشخص
141 شعله هاي آبي (گازرساني) تاج آبادي-محسن هرات- خ امام خميني 09133543619 03525720686
142 نصير مروست(گازرساني) حسيني زاده-سيد مصطفي خ شهيد بهشتي- ك مدرسه زينب 09139695449 03525823530
143 آذرافشان(گازرساني) حسيني زاده-سيد عبدالرضا مروست-خ شهيد بهشتي 09139680480 03525823815
144 مرمرخاتم(گازرساني) دهقان هراتي -هادي هرات- خ سپاه 09132576524 03525722349
145 محمدجواد زارع بيدكي(خدمات گازرساني) زارع بيدكي- محمدجواد مهريز-مزويرآباد-خ ارشاد3 09132565831 نا مشخص
146 25خاتم(گازرساني) شمسي- مجيد هرات- قلعه كريم خان 09103098612 03525723169
147 عليزاد ه(گازرساني) عليزاده- ابوالفضل ابركوه- بخش بهمن - روستاي اردي 09139680656 نا مشخص
148 روستايي(گازرساني) روستايي- مجيد اردكان- خ باهنر-ك39 09133579774 03527227329
149 ظريف گاز(گازرساني) ميرزاپور فارسي- مهدي هرات-خ مطهري- ك حسين بياتي 09132744164 09132744164
150 قاسم مهدويان(خدمات گازرساني) مهدويان-قاسم شهرستان صدوق- خ امام -ك منتظري 09132743871 03523763446
151 محمدعلي بهاريخواه (خدمات گاز رساني ) بهاري خواه- محمد علي يزد-بلوار رسالت-كوچه همت-ك پ 8917376986 09131546856 35284530
152 طالبي(گازرساني) طالبي حسين خيابان شهيدمدني - كوچه شهيد جهانبخش پ12 09138494457 6213657
153 پارسيان (گازرساني) مرداني اسفند وحيد ابركوه- روستاي اسفند آباد- خ امام رضا 09132523503 03526876607
154 علي اكبر شرفي(خدمات گازرساني) شرفي-علي اكبر ب نواب صفوي -خ عفت -ك پنجم 09132569622 5231547
155 لقمان عابديني(خدمات گازرساني) عابديني لقمان اكرم آباد- خ ولعصر- خ كرامت 09133566237 6285674
156 محمدجواد اقبالي زارچ(خدمات گازرساني) اقبالي زارچ-محمدجواد زارچ-محله بهارستان خ صدوقي ك شهيدعلي اكبر اقبالي -ك پ 894183 09133573530 35273186
157 محمدحسن برخورداري(تفت)(خدمات گازرساني) برخورداري محمدحسن ب جانباز خ خيبر ك شهيد عسكري 09133516648 7224380
158 عليرضا امين آبشوري(خدمات گازرساني) امين آبشوري عليرضا ب17شهريور- ك ژاندارمري- جنب مسجد الرسول 09133528688 7241730
159 حسين زارعزاده (خدمات گازرساني) زارعزاده حسين ابركوه- خيابان شهيد بهشتيك صاحب الزمان پ42 09131569781 03526822627
160 علي حاجي حسيني شوازي(يزد) (خدمات گازرساني) حاجي حسيني شوازي علي آزادشهر- خ قائم مقام فراهاني-ك6 09132521402 7233046
161 شركت ايليا تلاش يزد(گازرساني) سيدعلي زاده سيدمج -خ مهدي(ع)ك شهيد مداح زاده -پ117 09131580836 03516224690
162 حسين كريمي(گازرساني) كريمي احمدآبادحسين اردكان- احمدآباد- خ امام خميني ك عابدبني 09131583481 03527272532
163 امين صادقي زاده يزدي(خدمات گازرساني) صادقي زاده يزدي امين محله موسي بن جعفر-ب دهه فجر- ك17 09131567974 36202848
164 محمد علي عليزاده(تفت)(خدمات گازرساني) عليزاده محمدعلي تفت ب 22بهمن 09131513001 03526227279
165 محمدرضا مختاري(اشكذر)(خدمات گازرساني) مختاري محمدرضا صدوق- شمسي رستاق ك شهيد احمدي 09133523992 نا مشخص
166 محسن ميرعبداللهي(يزد)(خدمات گازرساني) ميرعبداللهي محسن ب جمهوري- ك وكيل ك ياسمن 09133527423 35263612
167 ممي زاده (گازرساني) ممي زاده مهدي ميبد-خ آزادگان شهرك چهل دستگاه ك لاله زاري دوم 09132551501 03527730377
168 شعله افشان زارع بيدكي محمدحسين مهريز- خ سيد مصطفي خميني پ85 09139546858 03525223572
169 گرماافروز تيموري مروستي حجت ال... هرات- خ امام پ135 09132586194 03525722808
170 ياسر طاهرنژاد(خدمات گازرساني) طاهرنژاد ياسر يزد-ب دهه فجر ك زينلي بن انتظاري پ6 09131900156 36296382
171 حسين حيدري ميبد حيدري ترك آبادحسين ميبد-خ پاسداران- ك ياس13 09133595167 03527730587
172 سپهدار گلشن تفتي(خدمات گازرساني) گلشن تفتي سپهدار تفت -خ طالقاني پ130 09135258681 03526222258
173 هماي نصرآباد(گازرساني) محمدي هامانه- عبدالصمد يزد-آزادشهر- 20متري مسجد بتول بن26 09132582376 03517239975
174 محمدمهدي زارعي (گازرساني) محمدمهدي زارعي ميبد-محمودآباد-خ شهيد ميرباقري - جنب مسجد الزهرا 09132535702 03527733637
175 كيميا (خدمات گازرساني) زارع ده آبادي ميبد- ده آباد ك منصور عابدي پ48 09132535042 03527739531
176 آريا (خدمات گازرساني) خاكپورحسين مروست- خ مصلي ك مهر 09132583467 03525822161
177 محمدرضا دهقاني زاده(مهريز)(خدمات گازرساني) دهقاني زاده - محمد رضا يزد- ب دشتي خ شهيد احمدعلي دشتي ك امام خميني 09133536374 03518288007
178 ترك آباد(گازرساني ) حيدري ترك آباد محمد اردكان -ترك آباد- ب وليعصر ك41 09132550513 03527272699
179 سيدشهرام اهل السادات(خدمات گازرساني) اهل سادات سيدشهرام ميدان امام حسين ك رز نبش بن اول 09132573289 03517254567
180 محمد علي طامهري (خدمات گاز رساني ) طامهري محمدعلي ب دهه فجر- ك موسي بن جعفر بن 5انقلاب-كد پ 8914736645 09131533992 03536218144
181 عليرضا طامهري(تفت)(خدمات گازرساني) طامهري عليرضا خ امام -كوي موسي بن جعفر ك16 پ4 09131522355 03516250623
182 سيدميثم مصدق(خدمات گازرساني) مصدق سيدميثم ميدان فردوسي- خ فردوسي غربي ك17پ17 09382077450 03518213768
183 محمدرضا خانجانخاني(خدمات گازرساني) خانجانخاني محمدرضا مهريز -ميدان شهرداري-ك بازارنو 09139516496 03525229432
184 رضا زارع بيدكي(خدمات گازرساني) زارع بيدكي رضا مهريز- بيدك خ شهيد فهميده ك سنگبري 09132564621 03525220245
185 سجودي (گازرساني) سجودي زاده رضا خ شهيد فهميده- محله عرب جنب مسجد 09132565154 03525221567
186 محسن اماني(تفت)(خدمات گازرساني) اماني يزدي محسن ب دانشگاه- مجتمع بهاران- فاز3 بلوك8واحد104 09131527593 8253994
187 ايوب زرين(خدمات گازرساني) زرين ايوب يزد-بلوار آزادگان-ك 52 آزادگان 09139536884 37209511
188 حسين كردآبادي(خدمات گازرساني) كردآبادي حسين ب آزادگان- 20متري اسكانك24اسكان 09133527951 03517236882
189 سوپر هيت(گازرساني ) آخوندي محمود شهرستان صدوق- ابراهيم آباد رستاق خ امام خميني 09133733459 03523762134
190 هماي كافي آباد(گازرساني) محمدي هامانه عبدالصمد يزد- خ فرهنگ -ك انقلاب 2 09132582376 03517239975
191 علي كيان مهر(تفت)(خدمات گازرساني) موركيان علي اكبر يزد- ب شهيد صدوقي خ منصور عابدي ك ميثم پ32 09138509050 7247376
192 ثامن تفت افتخاري ناصر فلكه اول آزادشهر- جنب بانك صادرات بن 30پ5 09132584931 03517230894
193 جواد زارع ارناني(خدمات گازرساني) زارع ارناني جواد ب دشتي- خ احمدرضادشتي ك فاطميه 09131574863 03518229217
194 ايمن گاز تفت (خدمات گازرساني) افتخاري محمدحسن آزادشهر- ب آزادگان ك26 09133520340 7223079
195 مهسا شعله (خدمات گازرساني ) روستايي حسين اردكان- صدرآباد-ب هلال احمر ك29 09131577665 نا مشخص
196 امين سلمان(خدمات گازرساني ) سلمان امين آزادشهر- فلكه چهارم جنب مجتمع مسكوني سپهر 09138543866 7226563
197 داود معظمي(خدمات گازرساني) معظمي داود قاسم آباد- سيلو-خ ياسين ك26طلوع-ك پ 8916176714 09133557595 8203917
198 شعله باران(گازرساني) معظمي نصرال.. تفت- سلطان آباد 09133516680 03526223749
199 محمدعلي ميرجليلي(خدمات گازرساني) ميرجليلي محمدعلي بلوار پاكنژاد ـ ك جوادالائمه ـ ك ابوالفضل ـ پلاك 116-ك پ 8917716435 09131530223 نا مشخص
200 محمدعلي چقماقي (خدمات گازرساني ) چقماقي محمد علي بلوار 17شهريور-كوچه ژاندارمري-بن بست 7-پلاك 22 09132595607 7241567
201 سازه(خدمات گازرساني) احمدي-ابوالفضل ب باهنر-كوچه جهاد نصر 09131546248 7262837
202 غلامرضا هاتفي(خدمات گازرساني) هاتفي-غلامرضا صدوق-رضوانشهر-خ شهيد حاتمي-كوچه كتابخانه-پلاك10 09133527234 3623662
203 مرتضايي(خدمات گازرساني) مرتضايي-بمانعلي ميبد-اميرآباد-خ امام خميني-كوچه ابوذر32 پلاك8 09133535721 7730676
204 حيدري(خدمات گازرساني) حيدري مزرعه آخوند-عليرضا آزاد شهر-ب آزادگان-كوچه2-فرعي4 09132560281 7223316
205 احمد زارع زرديني (تفت)(خدمات گاز رساني ) زارع زرديني- احمد بلوار شهيد دشتي-ك54 09132538559 38285873
206 حسين ثابت(خدمات گازرساني) ثابت-حسين يزد-اكرم آباد-خ وليعصر-كوچه سيدالشهداء-ك پ 8944184356 09132579276 36293115
207 مصطفي انتظاري (خدمات گازرساني) انتظاري-مصطفي زارچ-محله سر ده-خ امام- ك شهيد طاهري زاده 09132528893 35276893
208 علي توكلي بنيزي(خدمات گازرساني) توكلي بنيزي-علي ميدان امام حسين-ك مجتمع مسكوني باران- 09133567838 6292027
209 نادر كوهگرد(خدمات گازرساني ) كوه گرد حسيني-نادر مباركه-خ اصلي شهرك جديد الحداث-پلاك1 09133529742 32635699
210 محمدرضا قاسمي بامكان(اشكذر)(خدمات گازرساني) قاسمي بامكان-محمد رضا شهرستان صدوق-خضراباد-روستاي بامكان 09133534590 37228087
211 كاظم جمع اشكذري(خدمات گازرساني) جمع اشكذري-كاظم محله سيلو-بلوار اميركبير8-كوچه2- پلاك23 09131560494 8201879
212 عباسعلي الحمدي(خدمات گازرساني ) الحمدي-عباسعلي يزد منطقه2-بلوار مدرس- ك دادگستري-خ بهار-ك ارديبهشت 09139683364 8269169
213 گرما گاز تفت(خدمات گازرساني) واعظي-محمد رضا يزد- مريم آباد-خ خيام-كوچه شهيد عباس رحماني 09133551789 6259021
214 هادي خالصي پور(خدمات گازرساني) خالصي پور- هادي اكبر آباد-كوچه ويلا 26 -پلاك7 09132526334 6243055
215 آريافر(خدمات گازرساني) عليزاده - الياس ميبد-شهيديه-خيابان 30 متري-نبش خيابان 09132569844 7740350
216 ابوالفضل ابراهيمي(خدمات گازرساني) ابراهيمي- ابوالفضل بلوار نواب- ك شهيد دانش پايه پايه- 09131586626 35260521
217 نفيس خاتم (خدمات گازرساني) وكيلي قاسم آباد-جواد هرات-خ امام-خ نشاط-كوچه وكيلي- پلاك 25 09133577586 03525722450
218 اميران مروست(خدمات گازرساني) خاكپور علي اكبر آزادشهر- 20متري امام حسن ك شهيد جوكار 09133503766 03517224946
219 محمد نوري(يزد)(خدمات گازرساني) نوري خضرآباد محمد ب آزادگان ك15 09133501342 7222787
220 علي اكبرعسگري(خدمات گازرساني) عسگري صفدر-علي اكبر يزد-ميدان امام علي-خ ذوالفقار-ك پ 8947166091 09188157648 37304538 9134520494
221 طلوع خاتم (خدمات گازرساني) محققي پور نائيني-ناصر خاتم-خ امام خميني-ك پشت بانك سپه- 09131127933 03525722635
222 محسن پورغلامي قوام آبادي(خدمات گازرساني) پورغلامي- محسن آزادشهر- بلوار آزادگان-ك شهيد اشرف پور-بن بست 4 09131520845 37201644
223 محمدحسين محمودي(خدمات گازرساني) محمودي هاشمي-محمد حسين يزد-حمديا- بلوار دشتي-كوچه 55 09138593732 8233762
224 محمد حق جوئيان(خدمات گازرساني) حق جوئيان-محمد شاهديه-خ نوآوران-خ باغ دانش-ك فرعي دوم 09133582671 35216853
225 ناصر منتظريان(خدمات گازرساني) منتظريان-ناصر بلوار خامنه اي-ك همت-ك ياسين-ك 28 09133526796 8204557
226 مرتضي زارع(خدمات گازرساني ) زارع- مرتضي يزد-بلوار پاسداران-ك معراج8 09137772340 38237031
227 كيميا شعله مروست(خدمات گازرساني) وكيلي-جواد مروست -خ مطهري-ك مطهري پنجم 09133577586 نا مشخص
228 دقيق (خدمات گازرساني) باقري نژاد - محمد رضا هرات - شهر مسيح شرقي 09171312053 03525724221
229 اسماعيل جعفري(خدمات گازرساني) جعفري ندوشن - اسماعيل بلوار آزادگان - ك 72 09133586188 7206366
230 شيان (خدمات گارزرساني) شيان- جمال ندوشن- خ هفتهر- ك گلشن 09139707174 03523925263
231 محسن طالبي چاهوكي(يزد)(خدمات گاز رساني ) طالبي چاهوكي - محسن يزد-بلوار دشتي-كوچه 69-8949357931 09130655167 38233361
232 اطمينان خاطر (خدمات گازرساني) روح الاميني- احمد يزد-خ خرمشهر- ك شهيد زيني-ك شهيد بيگ 09136152303 03516232078
233 اسماعيل ميرعلمي(خدمات گازرساني) مير علمي - اسماعيل بافق - خيابان مسجد جامع - ك شهيد طالعي- پلاك 43 09139278490 03524229077
234 محمد كريمي(خدمات گازرساني) كريمي- محمد ب 17 شهريور- ب عابدي - كوچه كميل- پلاك 49 09138534011 7240529
235 جلال (خدمات گازرساني) احمدي ده آبادي- جلال ميبد - ده آباد- خ پاسداران - ك ياس 22 09132569886 7745322
236 احمد(خدمات گازرساني) زارعي محمود آبادي - احمد ميبد - محمود آباد- خ سنتو - ك حكمت 51 09134529105 03527740215
237 علي دهستاني(يزد)(خدمات گازرساني) دهستاني - علي يزد- خ خرمشهر-ك فاطميه 09132518764 09101518764
238 عبدالعظيم عظيمي(تفت)(خدمات گازرساني) عظيمي- عبدالعظيم تفت - نير- بناد كوك ديزه - ك شهيد مصطفي دل افكار 09133554373 نا مشخص
239 عليرضا رعيت ابراهيم آبادي(اشكذر)(خدمات گاز رساني ) رعيت ابراهيم آبادي- عليرضا اشكذر - ابراهيم آباد- خ امام علي - ك شهيد رفيعي-ك پ 8946147656 09133550461 32762837
240 محمود زارع(خدمات گازرساني) زارع علي آبادي-محمود قاسم آباد- خ طلوع- ك 30 طلوع- 09131571907 38204376
241 ابوالقاسم سبيلي(خدمات گازرساني) سبيلي- ابوالقاسم خ مهدي- كوي سعدي -ك شهيد خورشيد 09133568305 6206848
242 علي كارگر حاجي آبادي(خدمات گازرساني) كارگر حاجي آبادي علي يزد-ميدان آرمان-خ آرمان-خ آرزو-بن بست ياسين-8917378565 09133560321 35269286
243 احمد سليمي(خدمات گازرساني) سليمي كارگر- احمد آزادشهر- بلوار آزادگان- ك 24 09131590375 7232874
244 محمد شرف الديني(بافق)(خدمات گازرساني ) شرف الديني- محمد يزد- بلوار شهيد بهشتي-ك گلها - بن 3 گلها 09131570007 03517263521
245 شهاب اسلامي(خدمات گازرساني) اسلامي ابرند آبادي- شهاب يزد - بلوار دانشجو 09132562770 8268188
246 محسن محمودي پندري (خدمات گاز رساني ) محمودي پندري - محسن حسن آباد- م طلائيه- ب علامه جعفري- ك تلاش 09139705306 6304082
247 جواد ابراهيمي(خدمات گازرساني) ابراهيمي خوسفي - جواد بافق - خ امام رضا(ع)- ك فرعي 35 09133501603 نا مشخص
248 علي اصغر مدرسي(خدمات گازرساني) مدرسي- علي اصغر رحمت اباد - خ پاسداران - بن ظفر 09162521240 38225029
249 معين گاز (خدمات گازرساني) شيريزداني- جواد تفت- شهرك امام علي -خيابان امام علي4-ك كوثر 10-پ 8181 09131580698 32626013
250 عليرضا رضايي شريف آبادي(خدمات گازرساني) رضايي شريف آبادي- عليرضا بافق- بلوار انقلاب - فرعي 63 09132556136 3532427391
251 حسين رنگاني(خدمات گازرساني) رنگاني- حسين بافق- خ شهداء- فرعي 11 09132553163 32430609
252 مهر ماندگار(خدمات گازرساني) محمودي خورندي - روح الله بافق- شهرك مناجات- فاز دوم 09132958916 32437135
253 عليرضا فتاحي بافقي( خدمات گازرساني) فتاحي بافقي- عليرضا بافق- خ امام رضا -ك فرعي 18 09139520027 03532420199
254 محمدرضا اسمعيلي تفتي(خدمات گازرساني) محمد رضا اسمعيلي تفتي تفت - خ قائم- ك ياس 13 09133544297 03532623377
255 ابراهيم كشاورز(خدمات گازرساني) كشاورز- ابراهيم هرات - قلعه آقا جعفر- خ سلمان فارسي- خ خيام 09133739100 03532570793
256 حميد فتوحي(خدمات گازرساني) فتوحي - حميد بلوار جمهوري- ك شاداب-پلاك 25 09132587405 35228158
257 حق جو (خدمات گازرساني) حق جو سانيجي- داود جهانفر- خ حسن بيگي- كوچه مير علي 09140693629 37246760
258 محمدحسين ناظمي(خدمات گازرساني) ناظمي- محمد حسين بافق- خ عدالت- فرعي 21 09133733827 نا مشخص
259 نظري (خدمات گازرساني) نظري ندوشن- عليرضا ندوشن -خ حضرت سجاد- جنب بهداري 09131591480 03532313687
260 آگرين (خدمات گازرساني) زارع- مرتضي بلوار پاسداران- ك معراج 8 09137772340 38230022
261 محمدي(خدمات گازرساني) محمدي زاده- اسماعيل رفسنجان- خ شهدا- ك شهدا 3 - كوچه 3 09138911145 03923723289
262 علي حاجي حسيني شوازي (خدمات گازرساني ) محمد عليان- رضا بلوار شهيد عابدي- ك تابان- پ10 09131534335 7245824
263 عليرضا سالاري جوزم (خدمات گاز رساني ) سالاري- عليرضا خيابان سيدگلسرخ-خ شهيد مدني-كوچه قانع-ك پ 8917542781 09131516118 37208029
264 محمد حجتي(خدمات گازرساني) حجتي مزرعه آخوند- محمد آزادشهر- فلكه اول- 20 متري امام حسن عسكري- ك شهيد جوكار 09133519776 37221868
265 سيداحمدرضا متين(خدمات گازرساني) متين- سيد احمد رضا بافق- شهرك مناجات - خيابان رسالت غربي يك- 09131534485 32437024
266 بهگاز (خدمات گازرساني) اميري اپورواري- محمد بافق- ميدان ولي عصر 09139961410 نا مشخص
267 محمدحسين فرقاني(اشكذر)(خدمات گازرساني) فرقاني- محمد حسين زارچ- اله آباد- خ گلستان 09133554663
268 اكبر بابايي كوشكي(خدمات گازرساني) بابايي كوشكي- اكبر بافق- خ امام رضا- ك فرعي 13 09132526409 32427301
269 عليرضا ابراهيمي(خدمات گازرساني) ابراهيمي- عليرضا بافق- خ امام رضا -كوچه 20 09133526726 32420743
270 هادي صادقي نژاد(خدمات گازرساني) صادقي نژاد- هادي يزد-خ شهيد مدني-ك جنت 14 09101513694 36201502
271 مرتضي محسني(خدمات گازرساني) محسني- مرتضي يزد-خ سجاد شمالي - كوچه شماره 10 حكيم 09137088188 نا مشخص
272 علي جهانگيري(خدمات گازرساني) جهانگيري- علي بافق- بلوار خميني-ك فرعي 11 09132048329 نا مشخص
273 آريانا كوير بافق (خدمات گازرساني) برزگري زاركوئي- محمود بافق- خيابان امام رضا (ع) 09133544167 03532422187
274 حامد گلپور (خدمات گاز رساني ) گلپور- حامد بلوار جمهوري- ك قندهاري- خ گلستان- پلاك 22 -ك پ 8943183645 09131529303 35211234
275 مهدي مهرعلي(يزد)( خدمات گازرساني) مهر علي- مهدي آزاد شهر- 20 متري پرسي گاز- كوچه 22 علويه 09131570896 37229003
276 محمدحسن خاكساري(خدمات گازرساني) خاكساري- محمد حسن اشكذر - خ امام خميني- بن بست فاطميه- خ امام خميني 09133733620 نا مشخص
277 حسين كرمي پور(خدمات گازرساني) كرمي پور- حسين هرات - منطقه چاهك 09139548103 03532563446
278 آخوندي (خدمات گازرساني) آخوندي- محمد حسين ميبد- يخدان-خ امام- ك نسترن 41 09136139911 03532330916
279 قاسم مشتاقيان(خدمات گازرساني) مشتاقيان- قاسم ابركوه- مسكن مهر مصلي 09132542047 32837527
280 بهاران (خدمات گازرساني) فلاحتي- علي اكبر ميدان امام علي مجتمع امام علي- بلوك 24 09132516806 37208498
281 مهدي حسيني(خدمات گازرساني) حسيني- مهدي فهرج- خ پمپ بنزين 09138517054 8365688
282 كارگريان (خدمات گازرساني) كارگريان- رضا يزد- خ ايرانشهر- ك سيزدهم 09131596390 نا مشخص
283 مهدي كارگر حاجي آبادي(خدمات گازرساني ) كارگر حاجي آبادي- مهدي يزد- خ انقلاب- ك شهيد محمد علي كارگر- پلاك 82 09134517551 036215095
284 علي عرب(تفت)(خدمات گازرساني) عرب دولاب- علي تفت- نصر آباد- خود عليا 09133504319 03536228234
285 داود زاهدنيا(خدمات گازرساني) زاهد نيا- داود يزد- آزادشهر- خ مسجد بتول 09131545095 37209610
286 سيد حسن ميرحسيني (خدمات گاز رساني ) ميرحسيني- سيد حسن حميديا- رحمت اباد- بلوار دشتي- ك فاطميه-كد پ 8949344494 09137771465 38287145
287 احسان دهقان طزرجاني(خدمات گازرساني) دهقان طزرجاني- احسان خ سيد گلسرخ- ك ابوالمعالي 09132512793 36224691
288 زارع نوران (خدمات گازرساني) زارع زرديني- محمد رحمت اباد- بلوار دشتي-خ امام حسن مجتبي- كوچه 17 09132733110 نا مشخص
289 محمدحسين محمودي(خدمات گازرساني) محمودي هاشمي - محمد حسين بلوار دشتي- كوچه 55 09138593732 38233762
290 حميد طحان(خدمات گازرساني ) طحان- حميد يزد- محمد اباد- ك ابوالفضل 09131530408 8364022
291 علي دهستاني(تفت)(خدمات گازرساني) دهستاني- علي يزد- خ خرمشهر- ك فاطميه 09132518764 03536211031
292 محسن طالبي چاهوكي(تفت)(خدمات گاز رساني ) طالبي چاهوكي- محسن يزد-بلوار دشتي-كوچه69-ك پ 8949357931 09130655167 38233361
293 ربيع شعله( خدمات گازرساني) زارع زرديني- عباس يزد- حميديا- ك مسجد اميرالمؤمنين-خ بهار آزادي 09133590259 8227006
294 عبدي نسب (خدمات گازرساني) عبدي نسب- قاسم بلوار دشتي- خ شهيدان دشتي- ميدان طراوت- ك بابا طاهر 09139515532 38380459
295 حسين جعفري نژاد(تفت)(خدمات گازرساني) جعفري نژاد- حسين يزد- خ مطهري- ك سوانح سوختگي - پلاك 73 09131531085 35234873
296 محسن محمودي پندري(تفت)(خدمات گازرساني) محمودي پندري- محسن حسن آباد- خ علامه جعفري- ك تلاش 09139705306 36304082
297 محمد صادقي نژاد(تفت)(خدمات گازرساني) صادقي نژاد- محمد يزد-انتهاي خ خرمشهر-ك اول-ك پ 8914975583 09131573660 36254297
298 سيد ابراهيم دهقان(تفت)(خدمات گازرساني) دهقان نيري- سيد ابراهيم بلوار 17 شهريور- خ شيخ كليني- كوچه 19 09133511242 03535255862
299 حفاري(خدمات گازرساني) حفاري- امين تفت- نير- مسكن مهر 09171346573 03532654643
300 احمد زارع چاهوكي(خدمات گازرساني) زارع چاهوكي- احمد تفت-نير- چاهوك- خ امام- ك طالقاني 09134525594 32657313
301 ابوالفضل ناظمي(تفت)(خدمات گازرساني) ناظمي اسفند آباد- ابوالفضل يزد- بلوار جانباز - خ خيبر- بن شبنم 09133545645 03537237091
302 عليرضا بال(خدمات گازرساني) بال- عليرضا خ انقلاب - ك درمانگاه ابوالفضلي- پلاك 13 09132512024 36221159
303 مهدي مهر علي(تفت)(خدمات گازرساني) مهر علي- مهدي آزادشهر- 20 متري امام حسن- كوچه8 -بن بست بنفشه 09131570896 نا مشخص
304 اسماعيل جليلي(خدمات گازرساني) جليلي- اسماعيل يزد-اكرميه-خ ابوالفضل 09131568904 38272145
305 عباس محمودي ميمند(خدمات گازرساني) محمودي- عباس هرات- خ شهيد بهشتي- 09133578029 نا مشخص
306 محمود مهرجردي(خدمات گازرساني) مهرجردي- محمود قاسم آباد- خ طلوع- ك طلوع 09133576804 03538219172
307 پارسي (خدمات گازرساني) زارع رحيمي آبادي- عبدالرضا تفت-گاريزات- رحيم آباد 09136699805 03532672731
308 ساحل بافق (خدمات گازرساني) دهستاني- مجيد بافق-خ امام رضا-ك فرعي4 09132555918 32431765
309 محمد نوري(اشكذر)(خدمات گازرساني) نوري- محمد اشكذر- خضرآباد 09133501342 37302158
310 علي عرب(يزد)(خدمات گازرساني) عرب- علي آزاد شهر- گلستان غربي- ك 9 هادي 09133504319 7221288
311 حسين طالبي موري آبادي(خدمات گازرساني) طالبي- حسين بلوار صابر-ك پنجم- فرعي 4 09131573079 36213657
312 ناصر منتظريان(خدمات گازرساني) منتظريان- ناصر يزد- بلوار آيت الله خامنه اي- ك همت- ك ياسين-بن 28 09133526796 38204557
313 كيهان(خدمات گازرساني) پهلوان فرد- احمد رحمت آباد- محله بالا-ك 9 09131532724 38224632
314 فخرالدين جعفري(خدمات گازرساني) جعفري- فخرالدين بلوار نواب صفوي- ك حضرت امير- بن سوم-ك پ 8915135158 09134540814 35264307
315 قدرت كاران(خدمات گازرساني) منصوري- داود بلوار 17 شهريور- خ شيخ كليني-ك هاشمي نژاد-پ 19 09133511042 نا مشخص
316 محمد بورقي(خدمات گازرساني) بورقي- محمد يزد- بلوار آزادگان-خ بهار- ك 9 بهار 09134547970 03537223768
317 محمد حسن مشيري نيا (خدمات گازرساني) مشيري نيا- محمد حسن اشكذر- عمار شهر-بلوار نبوت- ك عمار 3 -ك پ 8941615419 09133527944 32722393
318 چناران (خدمات گازرساني) مقني سريزدي- مهدي يزد- ميدان خاتمي-خ غدير-ك شهيد ابراهيمي 09132578933 6217150
319 خاتم افروز (خدمات گازرساني) دهقان - محمد جواد خاتم هرات- خ امام -ك بوستان 09138548191 0352574701
320 قاسم روز قمري(خدمات گازرساني) روز قمري- قاسم يزد- بلوار مدرس-ك پشت دادگستري-ك پ 8916713576 09133747534 38272070
321 اكبر زينلي(خدمات گازرساني) زينلي قطرمي- اكبر اكرم آباد- خ فرهنگ- ك مرواريد 09132536689 6259578
322 خليلي (خدمات گازرساني) خليلي هدش- مجتبي يزد- 20 متري اسكان- كوچه 76 اسكان 09132589520 نا مشخص
323 ابوالقاسم شيري(خدمات گازرساني) شيري- ابوالقاسم يزد-بلوار نواب-ك پ 8918717810 09133569255 نا مشخص
324 مسعود برزگري(خدمات گازرساني) برزگري بناد كوكي- مسعود تفت- نير- بنادكوك ديزه- كوچه باغ 09132538366 03532652665
325 علي اكبر شمس الديني نارگاني(خدمات گازرساني) شمس الديني نارگاني- علي اكبر بافق- بلوار بسيج- شهرك مناجات 09132553304
326 حامد دهقاني(خدمات گازرساني) دهقاني سانيچ- حامد محمد اباد- شهرك گلستان 09138549799 09138549799
327 نگين كوير (خدمات گازرساني) حكيم پور- حميد رضا خاتم- دهستان چاهك- خ باهنر- كوچه باهنر 09139548120 03532563821
328 طاهر اكرمي فر(تفت)(خدمات گازرساني) اكرمي فر- طاهر يزد-خيابان 17 شهريور-كوچه دنا-نبش كوچه ياس 09131527014 37260285
329 علي دهستاني(مهريز)(خدمات گازرساني) دهستاني - علي يزد-خ خرمشهر-كوچه فاطميه-ك پ 8914983884 09132518764 نا مشخص
330 حميد طحان(خدمات گازرساني) طحان - حميد محمد آباد- ك مسجد ابوالفضل 09131530408 8364022
331 محمد علي آسايش(خدمات گازرساني) آسايش- محمد علي زارچ-خ مجلسي- ك 99-ك پ 8941843777 09131594425 35270378
332 مصطفي صادقيان(خدمات گازرساني) صادقيان- مصطفي بلوار پاسداران- كوچه 16 09132593836 38222653
333 توسعه (خدمات گازرساني) حسيني- سيد احمد ميبد- ركن آباد- بلوار آيت الله خامنه اي- ك شهيد محمد درويشي 09132599161 03532371158
334 طباطبايي(خدمات گازرساني) طباطبايي- سيد محمد ميبد- خ رسالت-ك شهيد اردويي 09131567934 03532334504
335 امير جليلي(خدمات گازرساني) جليلي- امير بلوار مدرس - روبرو پست بانك-ك پ 8914931920 09135191002 09132577813
336 علي اكبر فلاحتي(خدمات گازرساني) فلاحتي- علي اكبر يزد- خ ذوالفقار- مجتمع امام علي- بلوك 24 09132516806 37208498
337 منصور غلامپور(يزد)(خدمات گازرساني) غلامپور- منصور بلوار دهه فجر- كوي مريم آباد- كوچه مهرگان 09133573314 36203968
338 ابراهيم بهشتي بهادر(خدمات گازرساني) بهشتي- ابراهيم رحمت آباد- خلادن- ك لادن هفتم 09132528561 8331328
339 سيدابراهيم دهقان(يزد)(خدمات گازرساني) دهقان نيري- سيد ابراهيم بلوار 17 شهريور- خ شيخ كليني- ك 19 09133511242 نا مشخص
340 حميد زارع(خدمات گازرساني ) زارع سخويدي- حميد آزاد شهر- خ فدائيان اسلام- ك شهيد عباسعلي لازمي- پلاك 33 09133591826 7219752
341 ابراهيم زارع زرديني (خدمات گاز رساني ) زارع زرديني- ابراهيم يزد- بلوار آزادگان- بلوار شهيد واعظ- بن 55 -ك پ 8949314951 09132581147 03537239921
342 سعيد حاجي حسيني(يزد)(خدمات گازرساني ) حاجي حسيني- سعيد يزد- بلوار نواب صفوي- ك 26 09132583521 09132583521
343 سام (خدمات گازرساني) جليلي - اسماعيل يزد- حسن آباد - خ خرمشهر- ك شهيد احمدي 09131568904 نا مشخص
344 منصور غلامپور(تفت)(خدمات گازرساني) غلام پور- منصور يزد- مريم آباد- ك مهرگان پلاك 26 09133573314 36203968
345 طاهر اكرمي فر(يزد)(خدمات گازرساني) اكرمي فر- طاهر يزد- بلوار 17 شهريور-كوچه دنا-نبش كوچه ياس 09131527014 37260285
346 عليرضا رعيت ابراهيم آبادي (يزد)(خدمات گاز رساني ) رعيت ابراهيم آبادي - عليرضا اشكذر-خ امام-كوچه شهيد رفيعي-8946147656 09133550461 32762837
347 مجيد منتظريان(تفت)(خدمات گازرساني) منتظريان هدش- مجيد يزد- بلوار سعادت- خ بشارت- كوچه 1 بشارت 09133516602 38204391
348 علي نوابي(تفت)(خدمات گازرساني) نوابي- علي يزد- شهرك رزمندگان- خ فضيلت- كوچه مسجد ابوذر 09133518082 8203163
349 سيد مرتضي (خدمات گازرساني) سيد عليزاده- سيد مرتضي يزد- قاسم آباد- كوچه جنب هلال احمر 09133543274 38207992
350 حسين كارگر(خدمات گازرساني) كارگر- حسين بهاباد- باغستان- خ امام- كوچه شهداي اميني پور 09133734910 32471417
351 علي ولي زاده(بهاباد)(خدمات گازرساني) ولي زاده بنستاني- علي يزد- امام شهر- 52 متري- كوچه- عمار محتسمي- پ 145 09131577313 5227943
352 منصور (خدمات گازرساني ) منصوري خواه- محمد هادي بافق- خ انقلاب- فرعي 33 09131532353 نا مشخص
353 برزگري (خدمات گازرساني) برزگري زاركوئي- محمود بافق- خ مام رضا(ع)- فرعي 20 كوچه 20 09133544167 32422187
354 زينلي (خدمات گازرساني) زينلي- غلامرضا بهاباد- خ امام- خ ملا عبدالله- روبروي پارك مهدي 09132500381 03532470150
355 سعيد حاجي حسيني(مهريز)(خدمات گازرساني) حاجي حسيني سعيد يزد بلوار نواب صفوي ك26 پ133948 09132583521 09132583521
356 علي اكبر شمس الديني(خدمات گازرساني) شمس الديني علي اكبر بافق بلوار بسيج شهرك مناجات روبروي ميدان ولايت 09132553304 03532471178
357 گرما گستران بهاباد (خدمات گازرساني) غلامي اصغر بهاباد - خ امام خميني - كوچه شهداي امين پور 09132500544 32471418
358 حسنيان (خدمات گازرساني) حسنيان بهابادي حميد بهاباد قلعه خ امام خ صادرات 09134511292 03535472970
359 قاسم روز قمري(خدمات گازرساني) روزقمري قاسم يزد بلوار مدرس پشت دادگستري مجتمع آذين واحد111 09133747534 38372070
360 محمد صادقي نژاد(بهاباد)(خدمات گازرساني) صادقي نژاد محمد يزد خ خرمشهر 09131573660 36254297
361 محمد حسن فلاح (خدمات گاز رساني ) فلاح محمد حسن يزد محمدآباد شهرك بيت المقدس ك شهيد محمدرضا ريك زاده ك پ 8944118518 09131577063 38364181
362 شعله گستر بهاباد (خدمات گازرساني) محمودي عباس يزد خاتم هرات خ شهيد بهستي جنب دانشگاه آزاد 09133578029 03532575044
363 مارال شيركوه (خدمات گازرساني) باغياني عليرضا يزد بل 22 بهمن ك شهيد محمدحسين علمدار پ119 09132582687 03537245529
364 سعيد غياري(خدمات گازرساني) غياري سعيد بلوار دشتي شهرك لاله بلوار ارتش خ خان باباييان ك ام البنبن 09131532903 38289273
365 محمدحسين روشن بين(خدمات گازرساني) روشن بين محمدحسين زارچ - اله آباد- خ آيت ا... غفاري- ك عرفاني 09139525715 03535278290
366 سيد مجتبي سيد عليزاده(خدمات گازرساني) سيد عليزاده سيد مجتبي يزد - خ مهدي - ك مسجد فاطميه پ 117 09131580836 36224690و09133543274
367 حسن انصاري(خدمات گازرساني) انصاري صدرآبادي - حسن يزد - فهرج - بل امام رضا - شهرك20هكتاري- كوچه سوم سمت چپ - منزل چهترم 09138551121 نا مشخص
368 محسن لوك زاده(خدمات گازرساني) لوك زاده محسن يزد بل 17 شهريور ك آموزش و پرورش 09131590951 37253960
369 عليرضا قره قاني(خدمات گازرساني) قره قاني - عليرضا يزد بل علامه جعفري - روبروي پارك حسن آباد 09139704180 نا مشخص
370 محسن كردآبادي(خدمات گازرساني) كردآبادي - محسن يزد اسكان - 20 متري اسكان قبل از كوچه 58 09138600560 نا مشخص
371 سيد مرتضي حسيني نژاد(يزد)(خدمات گازرساني) حسيني نژاد- سيد مرتضي مهريز -شهرك ولي عصر باقرخان- كوچه سيزدهم- ك پ 8981996575 09133521909 32529112
372 صدر (خدمات گازرساني) روستائي- علي اردكان - ميدان آزادي- بلوار پرستار- كوچه 29 09132549704 32248442
373 اميرحسين عضدي (خدمات گازرساني) عضدي- اميرحسين يزد- بلوار دانشجو - ك صالحيه ك14 ابوالفضل 09131532340 38279995
374 صادق خاني مهرآبادي(خدمات گازرساني) خاني مهرآبادي- صادق ابركوه- مهردشت - مهرآباد- شهرك رجايي- كوچه عدالت 6 09132544741 32873823
375 شكيبائي فر (خدمات گازرساني) شكيبائي فر -كريم اردكان - بلوار بهشتي - كوچه فيزيو تراپي 09140706304 نا مشخص
376 سيدمحمد هاشمي(خدمات گازرساني) هاشمي- سيد محمد يزد- كوي عسكري- 20متري بهار-كوچه 9 بهار 09139511310 نا مشخص
377 محمد غفارنژاد بيدكي(خدمات گازرساني) غفار نژاد بيدكي- محمد مهريز- مزويرآباد- خ يادگار امام- خ ارشاد2 - كوچه حافظ 09132564136 32525480
378 سعيدرضا دهقان(يزد)(خدمات گازرساني) دهقان- سعيد رضا يزد- ميدان امام حسين- كوچه جلوه 09132743011 نا مشخص
379 مهدي دهشت (خدمات گازرساني) دهشت- مهدي رحمت آباد- خ دشتي- كوچه 16 متري دشتي- ك نورابادي-ك پ 09132560069 38223158
380 محمد علي فتوحي(خدمات گازرساني) فتوحي- محمد علي يزد- قاسم اباد- خ ياسين- كوچه 20 ياسين-ك پ 8916177337 09133546410 38200269
381 محمدرضا آدابي(تفت)(خدمات گازرساني) آدابي- محمد رضا يزد- امام شهر- خ رسالت- كوچه14 معصوم- آخر كوچه 09131585175 نا مشخص
382 محمدرضا رنجبر(خدمات گازرساني) رنجبر- محمود رضا مروست- روستاي كرخنگان- خ امام علي- كوچه منبع آب 09172528721 03525848112
383 احمد غلامي(خدمات گازرساني) غلامي- احمد يزد- خ فلسطين- كوچه لاله 09133556939 38218520
384 نوين تفت (خدمات گازرساني) صادقي زاده يزدي- امين يزد-بلوار دهه فجر- كوچه 50 09131567974 36202848
385 محمدرضا مختاري شمسي(تفت)(خدمات گازرساني) مختاري شمسي- محمد رضا يزد- جهانفر- خ خليل حسن بيگي- كوچه15 09133523992 37266245
386 صالحي(خدمات گازرساني) صالحي- حسين ميبد-يخدان- خ امام خامنه اي- كوچه شماره 5 09133505451 03532343935
387 سعيدرضا دهقان (تفت)(خدمات گازرساني) دهقان- سعيد رضا يزد- بلوار باهنر- خ آذر يزدي- كوچه 29 بهاران 09132743011 37262514
388 مسعود دورايران(خدمات گازرساني) دورايران- مسعود يزد- بلوار آزادگان- ك 31-ك پ 8916913764 09133538698 37204885
389 محمد جواد علي حمزه (خدمات گاز رساني ) علي حمزه- محمد جواد بلوار آزادگان- 20 متري دستغيب-كوچه 10-ك پ 8916914349 09136085894 37216265
390 آرمان صنعت (خدمات گازرساني) ضيائي اردكاني- ابوالفضل اردكان- صدرآباد- كوچه 38 09131567435 03532223321
391 علي محمد زارعيان(يزد)(خدمات گازرساني) زارعيان - علي محمد يزد- خيابان مسكن- خ مقداد 09133515446 36241799
392 مهدي صمدي(خدمات گازرساني) صمدي- مهدي يزد- مجتمع مسكوني شهيداحمدي روشن فاز 2- بلوار ابن سينا-ك پ 8915888245 09132536300 38412337
393 محسن حاتمي(خدمات گازرساني) حاتمي سخويدي- محسن يزد- بلوار 17 شهريور-كوچه وليعصر 09132734227 37256948
394 محمد لطفي(خدمات گازرساني) لطفي- محمد بلوار مدرس- 10 متري دوم -پ 97 09131577176 38246456
395 محمد مهدي دشتي(خدمات گازرساني) دشتي رحمت آبادي- محمدمهدي اكرميه-خ علي ابن موسي الرضا-كوچه ستارگان -پ 2 09138607700 38240583
396 حبيب اكرمي(خدمات گازرساني) اكرمي ابرقوئي-حبيب ابركوه- مسكن مهر -خيابان مهد امام رضا 09133566617 03532837154
397 منصور پورسلطاني(خدمات گازرساني) پورسلطاني-منصور بافق-خ امام رضا-ك 55-ك پ 8971858731 09133734013 38415034
398 ابراهيم پوررضواني(خدمات گازرساني) پوررضواني-ابراهيم يزد-خ پاسداران خ بهاران-كوچه 11 ك پ 8916885513 09139974486 09911893320