اطلاعیه
اطلاعيه مهم

باستناد بند 7 سيزدهمين جلسه هيات اجرايي گاز از تاريخ 92/11/16 برگ شروع بكار به همراه پيش نقشه ايزومتريك در باكس اينترنتي مجريان قرار دارد و مراحل كار به شرح زير است:

1- پرينت برگ شروع بكار در شيت A3.

2- ترسيم نقشه ايزومتريك و پلان هاي ساختمان در برگ پرينت گرفته شده توسط مجري.

  3- تهيه دو نسخه برگ شروع و پيش نقشه (طرح اوليه)توسط مجري.


 

 4- اس ام اس با متن تيپ تهيه شده كه در سايت سازمان قراردارد (متن زير) به مهندس ناظر مبني بر درخواست بازديد اوليه.

متن اس ام اس :

مهندس محترم،لطفا تاريخ و زمان جهت بازديد پرونده ذيل را اعلام فرمائيد

.............محل درج شماره پرونده

.............محل درج مرحله بازديد

«مجريان عزيز: تنها ارتباط قابل استناد با مهندسين ناظر از طريق اس ام اس مي باشد. لطفا جهت تسريع در تماس با مهندس ناظر تنها از متن فوق استفاده نمايند و در صورت عدم پاسخگويي مهندس ناظر به 3 عدد اس ام اس كه در سه روز متوالي ارسال شده است بلافاصله سازمان را از طريق فرم مخصوص عدم پاسخگويي مهندس ناظر مطلع نمايند.»

5- اخذ تاييد مهندس ناظر در ذيل برگ شروع بكار ( بديهي است به برگ هاي شروع بكار ناقص و يا فاقد نقشه ايزومتريك ترتيب اثر داده نخواهد شد).

6- يك نسخه از برگ تاييديه مختص مجري و ديگري متعلق به مهندس ناظر مي باشد.