اطلاعیه
ثبت نام دروره هاي مجريان و نقشه كشي گاز خانگي

جهت ثبت نام در دوره هاي آموزشي مجريان و نقشه كشي گاز خانگي حداكثر تا تاريخ 91/4/21 مدارك زير را به واحد آموزش سازمان تحويل نماييد:

 

مدارك لازم جهت ثبت نام

1 - اصل و كپي مدرك تحصيلي

2 - اصل و كپي صفحه اول شناسنامه

3 - اصل فيش بانكي به مبلغ 1300000 ريال به شماره حساب 0102214132000 نزدبانك صادرات

لازم بذكر است داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم جهت شركت در دوره مجريان و مدرك تحصيلي فوق ديپلم فني جهت شركت در دوره نقشه كشي گاز خانگي الزامي مي باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به واحد آموزش سازمان ( داخلي 223 و 224) تماس حاصل فرماييد.