اسامی مجریان دفتر مدیریت کنترل و نظارت گاز
ردیف نام موسسه نام مسئول حوزه فعالیت آدرس تلفن
1 اطمينان گاز علمدار يزدي - علي محمد آزاد شهر - بلوار كارگر -كوچه شماره 55 09133583305 09131520912
2 اطلسي خواجه هنزائي - علي محمد بلوار شهيد پاكنژاد - كوچه صاحب الزمان 09133513990 09133513990 09133513990
3 افروزصنعت دشت دستجردي - محمود بلوار 17 شهريور - كوچه انتظاري - پلاك 20 09131532895 09131519951 09131532895 09113516216
4 آرامش گاز يزد كارگر - علي اكبر چ فرهنگيان 09131546085 09131546085
5 فرزندي اردكاني فرزندي خليل ميبد- امير آباد- خ امام-ك نيلوفر31 09133523692 03527731375
6 تابان منتظريان هدش - مجيد فلكه اول آزاد شهر - 20 متري امام حسن عسكري 09133516602 09133516602
7 خادمي ( تأسيسات ) خادمي - سيد عبدالرسول خيابان شهيد بنافتي زاده - استادان - نبش كوي نادري 09131533577 09131533577
8 تكنو شوفاژ زاجي - احمد صفائيه - مقابل نيروهاي انتظامي 09131522291 09131522291
9 تابش (تابش گاز) قانع - ماشا ءالله خيابان انقلاب - كوچه قائم - پلاك 5 09131546618 09131546618
10 تك غياري عبدالكريم خيابان خرمشهر - كوچه شهيد جعفري - انتهاي كوچه - كوچه شماره 9 09131532903 09131521479
11 قدير قديري -حسين روبروي پمپ بنزين - بلوار پاكنژاد - انتهاي كوچه 09131523409 09131523409
12 رويال شوفاژ زارع زاده مهريزي- غلامحسين صفائيه - بلوار پاسداران -كوچه شماره 7 - پلاك 9 09131549648 09133511410-پسر09131549648 - پدر
13 زاهدنيا زاهد نيا - داوود آزاد شهر - خيابان بتول - پلاك 66 09131545095 09131545095
14 سپندار يزد مجتبي پور - علي اكبر بلوار مدرس 09131510308 09131510308
15 سامان گاز ميراب زاده - سيد جلال صفائيه - خيابان جواد ائمه - كوه تلاش 2 - پلاك 8 09131517458 09131517458
16 فرزان گاز يزد سيد مورتي - سيد اصغر خيابان استاد مطهري - كوي شهيدان عاشق معلي - پلاك 9 09131535880 09131535880
17 شعله افر وز استقامت - محمد مهدي خيابان مطهري - كوچه باغ گلشن - پلاك 38 09131519640 09131519640
18 شميم (گازرساني) بردستاني- ناصر شاهديه- شهرك ولايت -خ باغ دانش-ك باغ دانشغربي2 09359359899 03515214011
19 همگامان كوير يزد جعفري نژاد - حسين بلوار 22 بهمن ـ كوي بيمارستان سوختگي شهيد صدوقي 09131531085 09131531085
20 مارشال علي زاده - محمد خيابان امام - خيابان موسي بن جعفر - كوچه 10 - پلاك 27 09131513001 09131513001
21 مراد گاز ردائي - هادي خ انقلاب بعد از سينما فرهنگ 09131513781 09131513781
22 محبوب كاران يزد طحان - محمد رضا انتهاي شهر - كوچه رزمندگان - خيابان حجاب 09131515999 09131515999
23 نايبي نايبي - جعفر پشت سيلو - خيابان 45 - پلاك 12 09131533506 09131533506
24 هاتفي هاتفي - غلامرضا صدوق - خيابان شهيد حاتمي 09133527234 09133527234
25 همراه عابديني - محمد كوچه دكتر مرتاض 09133529155 09133529155
26 يزد گاز سالك - حسن خيابان امام - چهار راه شهيدان زاكري نژاد - خيابان موسي بن جعفر 09131546341 09131546341
27 يزد گرما دهقان سانيچي - محمد رضا ميدان باهنر - كوچه مدرسه بهرام ايزدي 09131535537 09131535537
28 يكتا گاز تكيه دار - مهدي ازاد شهر - فلكه 1 - 20 متري امام حسن عسكري 09133517496 7221168
29 ايمن كار يزد جهانجو - علي اكبر خيابان مسجد جامع - كوچه جهانجو - پلاك 3 09133532160 09133532160
30 نواب يزد همتي -محمدحسين خير اباد - روبروي مسجد صاحب الزما ن 09133517768 09133517768
31 زمردگاز كوير يزد پهلوان فلاحتي - محمد تفت - برده كوي آزاد - پلاك 139 09133527030 09133527030
32 شقايق گازعارف يزد شايق - حسين خيابان چمران - ك عارف - نبش چهار راه زينبيه 09131532522 09131532522 0913153252
33 شتاب گاز باغستاني - حميد بلوار 17 شهريور - كوچه انتظاري - پلاك 7 09131530483 09131530483
34 آشنا گازيزد بنادكوكي-عبد العظيم سه راه آزاد شهر - كوچه 21 - پلاك 20 09133554373 09133554373
35 كهن گاز كوير لرزنگنه امام شهر - بلوار كارگر - چهار راه سجاد - خيابان دانش - پلاك 48 09134557285 6269077
36 مشعل ايساتيس عرفانيان- محمود يزد = 24متري امام شهر خ حايري پلاك 51 09133531342 09133531342
37 نازنين گاز يزد قاسمي بامكان-محمد رضا آزاد شهر - كوچه شهيد فاضلي - پلاك 24 09133534590 09133534590
38 نگين افروز دهقان طزرجاني - عليرضا يزد - قاسم آباد كوي انصار 09133511402 6244079 09133511402
39 تلاش گازيزد نصيري بامكان -محسن امام شهر - خيابان رسالت - پلاك 8 09131560297 09131560297
40 حرارت ساز يزد دهقان منشادي - محمد رضا قاسم آباد - خيابان فروغ - كوچه املاك كارگر 09133517505 09133517505 09131522618
41 آسمان گاز طحان-حميد امام شهر -خيابان حائري يزدي - كوچه 12 - پلاك 1 09131530408 09131530408
42 بهاري خواه بهاري خواه-محمد صادق بلوار كارگر - امام شهر - نبش چهار راه فرهنگ -پلاك 262 09131510841 09131510841
43 دلفين گستر ميبد فلاحيان فيروزآبا - رضا ميبد - محمود اباد - كوچه صمد بيشمار 03527741453
44 ارم اردكان مير جعفري - سيد حسن اردكان - خيابان صدر اباد - كوچه 78 - پلاك 4 09133520929 03527223624
45 پويا گاز اردكان حمامي - جلال اركان خ صد آباد جنب كتابخانه 09132548731 03527220743 03527225187
46 دنا افروز يزد آدابي - محمد رضا شهرك دانشگاه - ميدان فرهنگ 09131585175 09131529248 8214048
47 دهشت گاز يزد دهشت - عبد الرسول يزد - چهارراه دولت آباد نرسيده به پمپ بنزين دست راست درب سوم دهشت گاز 09133513485 09133513485 09133530739
48 اميد ابركوه اميدوار پناه -محمد حسين ابركوه بلوارامام خميني - خ نظاميه - ك 14 09139698394 03526824885
49 كسنويه دهقان بنادكي - رضا خيابان انقلاب - پلاك 25 09131593383 09133517266
50 كيوان گاز ابركوه غلامي هاروني - احمد ابركوه - خيابان صفوي - پلاك 18 09133556939 03526826680 09133535471
51 يزد شعله افروز زارع اناري - براتعلي بلوار پاسداران - بريدگي 2 - جنب لوازم خانگي رضا 09133565044 8210521
52 امير شعله كوير خوش سيما - حسين خ انقلاب -كوچه شهيد چيتي - پلاك 11 09131530243 09131530243
53 كهن ديار صدوق اسلامي مهدي ابادي - محمد حسين بلوار نواب - كوچه شهيد علي بمان كارگران 09138510090 6215873
54 سهند شعله ايساتيس ولي زاده - علي يزد 52 متري امام شهر - ك عمار محتشمي - پلاك 143 09131577313 5227943 09133575365
55 قدرت افروز منصوري - داوود امام شهر - خيابان حائري - خيابان هاشمي نژاد - پلاك 19 09133511042 09133511042
56 دقت كاران مهريز قادري -علي بغداد اباد خ 22 بهمن 09130735028 09133549246
57 فجر گستر كوير مير حسيني چاهوكي - سيد حسين ميدان اطلسي - بلوار شهيدان اشرف - نبش ك شهيد اكرمي 09133584497 09133584497
58 زيبا شعله كوير كرد ابادي - حسين آزاد شهر - 20 متري امام حسن - كوچه فرقاني 09133527951 09133527951 7219174
59 انتظار مشعل انتظاري - غلامرضا ابتداي ب 17 شهريور - ك ش انتظاري 09131521225 5229628
60 ناظرگاز آماده - حسين مهريز شهرك شهيد رجائي - ك فرهنگ 09133549258 09133549258
61 بامرام انتظاري - مهدي خ امام - ب موسي بن جعفر پلاك 1 09131533888 6219888
62 اشكان مهريز حكومتي - ولي الله مهريز - بغداد اباد - سرچشمه زينبيه 09133541160 09131525999
63 تابان شعله كوير آرتا - محمد شهرك دانشگاه - بلوار ياسمين - ك عقيق 09132506835 09132506835
64 سالاري سالاري - سيد محمد يزد - بلوار يزد باف 09131548366 5224043
65 گاز عقيق زارع بيدكي - حسن مهريز - مزوير اباد - شهرك امام خميني - ك افشار 09132534234 09133567573
66 ناظم گاز ناظمي - ابوالفضل قاسم اباد - خ فروغ 09133545645 09133545645
67 نوين صنعت زارع زرديني - احمد آزادشهر - 20 متري پرسي گاز 09132538559 نا مشخص
68 آزادي دره زرشكي -جليل ازادشهر - بين ف 2 و 3 - حنب كوچه جمال فاني 09133516466 09133542733 برخورداري 0913351646
69 اطلس شعله دهقاني زاده- محمد رضا ب ايت الله مدرس - ابتداي كوي تقوي 09133536374 8247784 09
70 توان گاز ابراهيمي- مجيد صفائيه - فلكه كاج - بلوار پاسداران 09131564412 09131564412
71 سلمان گاز سليميان - علي رضا بلوار دهه جر - جنب صندوق قرض الحسنه - كوچه 16 مقابل دبستان 09133530599 09133530599
72 ميثم گاز انتظاري -محمد حسين تقاطع كاشاني و مدرس - كوچه تقوي 09131518375 09131518375
73 آذر گستر عضدي - امير حسين خيابان امام خميني - چهار راه موزائيك سازي - خيابان ذاكري نژاد 09131532340 09131532340
74 فروزان شعله دهقان - محمد مهدي م همافر - خ ايمان - جنب املاك هادي 09133553661 09133553661
75 قاسم آماده آماده - قاسم مهريز - شهرك شهيد رجايي ك فرهنگ 09133557857
76 زارع -عباس زارع بيدكي مهريز - خ مطهري - جنب زينبيه - پلاك 28 09133596328 5223170
77 يگان مشعل دهقان محمود ابادي - محمد مهدي يزد خيابان كاشاني - ك 28 09131536098 09131536098
78 شايان شعله حاجي حسيني - محسن خيابان كاشاني - ميدان مسكن و شهر سازي 09131525474 09131525474
79 آرين صنعت فاطمي نژاد- سيد محمد خيابان كاشاني پشت كارخانه - پلاك 13 09133584811 09133584811
80 امين امين آبشوري -مجيد يزد - ب شهيد عابدي - پلاك 49 09131548261 09131548261
81 گيتي گاز ابركوه غلامزاده - قاسم ابركوه - خ صاحب الزمان ك ش زارع 09132546321
82 آبي سوز اميد ابركوه كارگر- رحيم ابركوه - بهمن - روستاي بداف 09132544391 09133594689
83 عباس شعله زارع بيدكي - عباس مهريز - خ سيد مصطفي خميني 09133553077 09133553077 5247145
84 سينا صنعت ثابت - حسن ب مدرس - اكرم اباد - خ وحدت 09131567765 09131567765
85 زارعيان زارعيان بغداد آباد -علي محمد خ سلمان فارسي جنوبي - روبروي پارك شهيد ابراهيمي 09133515446
86 گرما گاز(واعظي) واعظي - محمدرضا يزد - ب دشتي - روبروي بانك سپه جديد 09133551789 09133551789
87 تعاون گاز يزد دشتي - علي رحمت اباد - ب ش دشتي - كوي 101 09131577063 09131577063
88 نيايش صنعت يزد باقري فهرجي - وحيد يزد - خ مهدي - ك سعدي - ك 21 09131566118 09131566118
89 محمد رضا آسايش آسايش - محمد رضا يزد - زارچ - ب شهيد صدوقي - جنب ايستگاه جمع آوري شير 09131546601
90 پويا سرطاق-عليرضا خ مسكن و شهر سازي لادن 4 - پلاك 90 09131516818 6238635 8213585 09131516818
91 آينده گستر فلاحتي- علي اكبر خيابان حسن بيكي خ ارسلان ك ش فاتحي 09132516806 09132516806
92 مرادي مرادي - محمد جواد آزادشهر - خ قائم مقام فراهاني ك 6 - پ 81 09134516417 09134516417
93 حسيني حاجي حسيني -علي يزد آزادشهر 20متري بتول ك 20 استقلال غربي پلاك 29 09132521402 7224432
94 افخمي( خدمات گاز رساني) افخمي اردكاني - عباس اردكان - خيابان صدر اباد كوچه مدرسه رسالت - پلاك 68 09133528312 09133528312
95 منگلي منگلي كهدوئي - محمد علي آزاد شهر - ف 4 - خ بوستان ك بوستان 8 09133595977 09133595977
96 آب و گاز مختاري مختاري شمسي - محمدرضا يزد - شهرستان صدوق شمسي رستاق 09133523992 52377202
97 محمد عليان محمد عليان - رضا ب 17 شهريور - ب شهيد عابدي ك تابان پلاك 10 09131534335 09131534335
98 ستايش يزد شرف الديني - محمد ب شهيد بهشتي - روبروي بنياد شهيد ك خرم ك گلها بن 3 09131520837 09131520837 7259420
99 كلانتري كلانتري - محمدرضا ب پاسداران - ك 36 09133511209 09133511209 8231385
100 صمد گاز صمدي - مهدي خ امام خميني - خ دانش جنب مدرسه تلاش 09132536300 8236742
101 الانصار رنجبر- محمدرضا يزد - خ امام - ك ابشور پلاك 7 09130013656 09138513282 6251442
102 دماوند سالاري - محمد حسين خ انقلاب - ك ش مرادي - پ 27 09132541604 09131530955 09132541604
103 مخدومي مخدومي -محمد رضا خ شهيد حسن بيكي - پلاك 55 09131549500 09131549500
104 همتي همتي - علي بمان آزادشهر - كارتن سازي ك همتي 09131584662 09131584662 7222798
105 ابتكار رومنا- حمزه يزد - دهنو - محله بالا - روبروي نانوائي 09132526970 09132526970
106 فانوس شب زارع زاده - مسلم مهريز ب طالقاني كوي سلمان 09131525796 09131525796
107 هاشمي هاشمي - سيد يحيي مهريز خ امام حسن مجتبي جنب مهريز تاكسي 09133738213 09133738213
108 حسين حيدري حيدري -حسين ميبد امير اباد 09133595167 09133595167
109 محمد ( گازرساني ) محمد دهقان منشادي صفائيه شهرك دانشگاه خ طوبي شرقي1 پلاك 21 09131587398 09131587398
110 روشن گاز كمالي صالح آباد يعقوبي روبروي پارك 09131522374 09131522374
111 هما ( گازرساني ) عبدالصمد محمدي هامانه آزادشهر فلكه دوم خ فردوسي نبش ك 7 09132582376 نا مشخص
112 پهلوان احمد پهلوانفر رحمت آباد - محله بالا روبروي كتابخانهالزهرا - داخل كوچه - پلاك 58 09131532724 09131532724
113 پاك دامن ( خدمات لوله كشي گاز ) پاكدامن محمد باقر ميبد شهيديه خ وليعصر جنب مدرسه علي فاضلي 09133549577 03527735229
114 فرزندي ( خدمات لوله كشي ) خليل فرزندي ميبد خ امام اميرآباد 09133523692
115 گاز علي ( خدمات لوله كشي ) تازيكي علي ميبد خ امير كبير شهرك وحدت جنب نانوايي پورحيدري 09132584941 09132584941
116 فلاح ( خدمات لوله كشي گاز ) محمد حسن فلاح مهرجرد - خيابان حائري - كوچه شهيد زارع 09131523561 0352720692
117 دانش علي دانش 24 متري امام شهر خ حائري يزدي روبروي خوابگاه 09192111149 09192111149
118 افتخاري محمد حسن افتخاري شاه آباد ازاد شهر - فلكه اول - 20 متري استقلال شرقي - پلاك 128 09133520340 7223079
119 درخشان مهدي رحماني بل آزادگان ك 17 بن دوم 09132231125 09132231125
120 گاز افروز قافي -مهدي بل شهيدان اشرف م ونوس 09133584870 8286692
121 الماس كوير باقي پور مهدي ابركوه خ نسفي ك 12 09133521375
122 محمد دهقان ( گازرساني ) دهقان منگاباد منگاباد 09138587207 09131567841
123 حسيني نژاد ( لوله كشي گاز) حسيني نژاد سيد مرتضي شهرك امام خميني 09133521909 09133521909
124 حرارت سازان كوير محمدحسين دهقاني تفتي ميبد خ امام بعد از سه را آيت 09131536230 نا مشخص
125 ظفر(خدمات گازرساني) فرقاني محمد حسين زارچ اله آباد خ گلستان پ 104 09133554663 09133554663
126 علي دهقاني ( خدمات لوله كشي ) دهقاني علي ميبد بل شهدا ك نسيم 3 ك ترانس برق 09133596708 09133596708
127 كارگر ن‍ژاد (خدمات لوله كشي گاز ) كارگرنژاد محمد رضا ميبد حسن آباد ك زينبيه پ 8 09131529905 03527731073
128 پارس ( گازرساني ) بماني محسن ابركوه خ صدوقي روبروي بانك سپه ميدان بسيج 09133521157 03526828343
129 چهره آذر( گازرساني ) ابوالقاسم عليقيان بلوار نواب صفوي ك اسلامي پ 35 09131532618 6201492
130 حريق گاز يزد عليرضا دلكش بل باهنر جنب حسينيه خرمشاه ك ائمه جمعه پ 24 09132739281 09132739281
131 انتظاري ( لوله كشي گاز ) محمد مهدي انتظاري ب امام رضا - ك توحيد - طالقاني 09133512790 09133512790
132 حسين ( لوله كشي گاز ) حسين شجره خيابان امام خميني - كوچ شهيد مصون - پلاك 107 09133566321 6250089
133 زينل پور مرتضي زينل پور خ دكتر شريعتي ك حيدري 11 09132514602 7220879
134 اماني اماني يزدي محسن صفائيه مجتمع بهاران بلوك 28 پ 573 09131527593 8253994
135 فرديان (لوله كشي ) فرديان عليرض مهريز - شهرك شهيد رجائي - خ قدس - جنب نانوائي 09133570578 03525228596
136 تجريش سلطاني حسينعلي خ انقلاب كسنويه ك سيمحمد كاظم پ 56 09133529628 5223177
137 خادمي ميبد(خدمات لوله كشي گاز) خادمي غلامحسين ميبد - خ شهيد موذن -جنب آژانس سادات شركت سينا گاز 09131529565 09131529565
138 يگان شعله سعيدزاده ولي الله مهريز خورميز جنب نانوايي بربري 09132564277 09132564277
139 احمديان(خدمات لوله كشي) احمديان - مجيد ميبد خ كاشاني روبروي تعويض پلاك 09131524637 7738482 09133555515
140 نوروزي (گازرساني) نوروزي-اصغر بل صدوقي ك 33 بن آخر 09133524882 7261028
141 زرين (خدمات لوله كشي گاز) دهقاني جلال ميبد بلوار شهدا م امام حسين 09133524034 09133524034
142 طلوع شمس ميرعبداللهي - محسن رستاق شمسي ك مظفري 09133527423 09133527423
143 جهان تاب (گازرساني) خليلي هدش - مجتبي آزادشهر ف دوم به طرف پاسگاه ك عسگري پ 3 09132589520 09132589520
144 المپيا (موسسه گازرساني) بهرماني - ميثم خ سلمان جنوبي ك 14معصوم پ 12 09132588581 6280268
145 عظيم پور (خدمات گازرساني) عظيم پور اردكاني - محمدعلي اردكان خ طالقاني ك حسن پور پلاك 149 09133528331 09133528331
146 عصر جديد (تاسيسات ) طاهرنيا- ابوالفضل ميبد ك نسترن 49 پ 69 09130530090 7731033
147 مير (گازرساني) ميرجليلي - محمدعلي شاهديه خ امام ك بعثت پ 19 09131546377 09391546377
148 110 (موسسه گازرسان امراللهي چهار راه شحنه - بلوار دولت آباد - جنب رودخانه - روبروي مدرسه صادق 09131569450 نا مشخص
149 محمود زارع (گازرساني) زارع محمود بل نواب صفوي ك تقي زاده 09133512548 09133512548
150 طاهري (گازرساني) طاهري - مصطفي بل 17 شهريور ك برهاني بن 6 پ 102 09133541837 5224948
151 اكجوان (گازرساني) اكجوان - حسين بل نواب خ بهارآزادي ك 9 09133560486 09133560486
152 سادات (لوله كشي گاز) طباطبايي بفرويي - سيد محمد ميبد خ رسالت 09131567934 09131567934
153 نگين صنعت ابركوه ميرفلاح - عليرضا بل جمهوري جنب باربري پورحاصلي 09133572584 6829169
154 صادقي(خدمات گازرساني احمدصادقي يخداني) صادقي يخداني - احمد ميبد خ امام ك جنب مخابرات 09131527710 7742441
155 افق(موسسه لوله كشي گاز) زارع بيدكي علي مح مهريز 09132563847 نا مشخص
156 علمچي (خدمات گازرساني) علمچي - محمد حسن ميبد بل جعفري نژاد ك كامران 12 09132575332 7755821
157 آيلار(گازرساني) شوندي - احمد خ مهدي - ك كميته امداد - پلاك 11 09133554406 نا مشخص
158 محمودي(گازرساني) محمودي ميمند محمد ب دشتي- خ شهيد احمدعلي دشتي 09137770585 09137770585
159 دهقان زاده (لوله كشي گاز) دهقان زاده- محمد علي بل فردوسي 09139526455 8215611
160 اميران برخورداري - محمدرضا بل رسالت ك سيدالموسوي ك حكيم 6 09132557378 09132557378
161 متين گاز ايساتيس (گازرساني) انجذاب - احمد خ قيام ك لب خندق 09131510813 09131510813
162 مدرن (خدمات گازرساني) محمدي ترك آباد نا مشخص 09133572883 نا مشخص
163 مهر (خدمات لوله كشي گاز) فلاح - مرتضي ميبد. يخدان . خ ميرباقري 09139547602 09139547602
164 تشعشع (خدمات لوله كشي گاز) حق جو سانيجي - داوود 17 شهريور - خيابان يزدي - خيابان ميثم - پلاك 106 09132513629 نا مشخص
165 صراحت(لوله كشي گاز) صراحت - محمدصادق خ طالقاني ك دهقاني 09131577805 09131577805
166 فاضلي(مجري لوله كشي گازميبد) فاضلي شوركي عبدالرحيم ميبد - خ امام-ك شهيد تقي نسب 09132567717 09133523680
167 سپهر گاز (گازرساني) فلاح تفتي - جمال بل بهشتي ك رجايي ك ابوالفضل 09131531936 09131531936
168 آزادي گستر (گازرساني) برخورداري - محمد حسن بل جانباز خ خيبر 09133516648 09133516648
169 مهرآبادي (گازرساني ابركوه) جوادزاده مهرآبادي- سيدمحسن ابركوه 09179160340 09179160340
170 عباسيان(خدمان گازرساني) عباسيان اردكاني - حامد اردكان صدرآباد ك جانبازان 09132550029 09132550029
171 آيسان صادقي - محمد خ خيام 09131573660 6254297
172 دانيال(گازرساني) پوري خسرو خ شهيد عابدي-ك كميل پلاك21 09132540853 7256242-09138590400
173 سحر تشكري احمد يزد-نعيم آبادكوچه دكترمسعودكوچه 15 پ111 09133581848 8255820
174 رفيعي(گازرساني) جليل رفيعي ابرندآبادي ب 17 شهريور- ب وليعصر- پلاك29 09131571342 09131571342-5221855
175 حسني (لوله كشي گاز) حسني - سعيد اردكان - خيابان صدر اباد - كوچه شماره 6 - پلاك 4 09133528047 نا مشخص
176 خبري ( مجري گاز) خبري -حسن يزد-مريم آباد- ك14معصوم-ك23 09133559273 نا مشخص
177 آذران شعله زارع شهرآبادي - حسن يزد م امام علي خ توحيد 09133585762 09133585762
178 حميد (لوله كشي گاز) حميد - عليرضا يزد بل نواب ج پمپ بنزين 09138580935 09138580935
179 پاسارگاد (خدمات لوله كشي گاز) موركيان - علي كبر بل صدوقي خ عابدي 09138509050 7247376
180 تك تاز (خدمات لوله كشي گاز سلطاني گردفرامرزي-حسن شاهديه خ عدالت 09139690121 5211882
181 تاسيسات گاز انتظاري انتظاري - امرالله خ امام خ موسي بن جعفر 09131547082 نا مشخص
182 برزين گاز (خدمات لوله كشي گاز) دهقاني اشكذري - محمد كاظم اشكذر خ طالقاني ك دهقاني 09133595283 03523623267
183 ثامن (لوله كشي گاز) افتخاري - ناصر آزادشهر- فلكه دوم - بعد از بانك صادرات بن30پ5 09132584931 7230894
184 قطب الديني (لوله كشي گاز) قطب الديني - مهدي نا مشخص 09133539146 نا مشخص
185 فلاح زاده (گازرساني ابركوه) فلاح زاده مهدي ابركوه- خ صفائيه- كوي صفائيه 09133540465 نا مشخص
186 نمونه(گازرساني) نا مشخص يزد- خ فضيلت- ك مسجدابوذر 09133518082 8203163
187 فلاحيان(خدمات لوله كشي گاز) رضا فلاحيان ميبد بلوار مدرس 09133567931 نا مشخص
188 فولادكاران يزد(گازرساني) محمدهادي منصوري ب دشتي- 16مترياحمد دشتي 09131532353 نا مشخص
189 ميرزاهاشمي (گازرساني) ميرزاهاشمي-جواد هرات- خ شهيد بهشتي- ك سيد مصطفي خميني 09131599566 03525723685
190 آپادانا(گازرساني) كرمي -اسماعيل هرات- خ شهيد سيد مصطفي خميني 09132595120 03525722601
191 عرفان (گازرساني) باقري نژاد-محمدرضا هرات- خ شهيد سيد مصطفي خميني 09171312053 نا مشخص
192 شعله هاي آبي (گازرساني) تاج آبادي-محسن هرات- خ امام خميني 09137763619 03525720686
193 نصير مروست(گازرساني) حسيني زاده-سيد مصطفي خ شهيد بهشتي- ك مدرسه زينب 09139695449 03525823530
194 آذرافشان(گازرساني) حسيني زاده-سيد عبدالرضا مروست-خ شهيد بهشتي 09139680480 03525823815
195 پارس شعله خاتم (گازرساني) پارسائيان-سيدرضا هرات-خ امام ك دانش 09133531980 نا مشخص
196 مرمرخاتم(گازرساني) دهقان هراتي -هادي هرات- خ سپاه 09132576524 03525722349
197 الماس(گازرساني) زارع بيدكي- محمدجواد مهريز-مزويرآباد-خ ارشاد3 09132565831 نا مشخص
198 25خاتم(گازرساني) شمسي- مجيد هرات- قلعه كريم خان 09103098612 03525723169
199 پرشام كوير يزد(گازرساني) ياور عليرضا شهرك رزمندگان- خ وحدت- 09130727820 8212273
200 عليزاد ه(گازرساني) عليزاده- ابوالفضل ابركوه- بخش بهمن - روستاي اردي 09139680656 نا مشخص
201 روستايي(گازرساني) روستايي- مجيد اردكان- خ باهنر-ك39 09133579774 03527227329
202 ظريف گاز(گازرساني) ميرزاپور فارسي- مهدي هرات-خ مطهري- ك حسين بياتي 09132744164 09132744164
203 مهدويان(گازرساني) مهدويان-قاسم شهرستان صدوق- خ امام -ك منتظري 09132743871 03523763446
204 آذرافزا (گازرساني ) بهاري خواه-محمدعلي خيابان شهيد رجايي -روبروي داروخانه شهيد افضل 09131546856
205 طالبي(گازرساني) طالبي حسين خيابان شهيدمدني - كوچه شهيد جهانبخش پ12 09138494457 6213657
206 پارسيان (گازرساني) مرداني اسفند وحيد ابركوه- روستاي اسفند آباد- خ امام رضا 09132523503 03526876607
207 دنا(گازرساني) شرفي-علي اكبر ب نواب صفوي -خ عفت -ك پنجم 09132569622 5231547
208 بهارآوران كوير(گازرساني) عابديني لقمان اكرم آباد- خ ولعصر- خ كرامت 09133566237 6285674
209 مهرجردي(گازرساني) مهرجردي-محمود قاسم آباد- خ طلوع 09133576804 8219172
210 اقبال (گازرساني) اقبالي زارچ-محمدجواد زارچ-محله بهارستان خ صدوقي ك شهيدعلي اكبر اقبالي 09133573530 0352673186
211 بهسوزان يغمايي-حميد شهرك رزمندگان-شهرك استانداري 09139245854 نا مشخص
212 ستاره(گازرساني) خاكپور علي اكبر يزد- خيرآباد -ك دبستانشهيد پارسائيان 09133503766 8260924
213 آزادي تفت برخورداري محمدحسن ب جانباز خ خيبر ك شهيد عسكري 09133516648 7224380
214 ثمين گازيزد امين آبشوري عليرضا ب17شهريور- ك ژاندارمري- جنب مسجد الرسول 09133528688 7241730
215 زارعزاده (گازرساني) زارعزاده حسين ابركوه- خيابان شهيد بهشتيك صاحب الزمان پ42 09131569781 03526822627
216 ثناشعله حاجي حسيني شوازي علي آزادشهر- خ قائم مقام فراهاني-ك6 09132521402 7233046
217 شمسا(گازرساني) علي زاده سيدمجتبي -خ مهدي(ع)ك شهيد مداح زاده -پ117 09131580836 03516224690
218 مهتاب كوير(گازرساني) جعفري نجف آبادي محمدرضا يزد- - ب شهيد قندي -خ معراج- ك معراج1 09131562850 8284149
219 حسين كريمي(گازرساني) كريمي احمدآبادحسين اردكان- احمدآباد- خ امام خميني ك عابدبني 09131583481 03527272532
220 نوين(گازرساني) صادقي زاده يزدي امين محله موسي بن جعفر-ب دهه فجر- ك17 09131567974 6205710
221 مارشال تفت عليزاده محمدعلي تفت ب 22بهمن 09131513001 03526227279
222 مختاري(گازرساني) مختاري محمدرضا صدوق- شمسي رستاق ك شهيد احمدي 09133523992 نا مشخص
223 ميرعبداللهي(گازرساني) ميرعبداللهي محسن ب جمهوري- ك وكيل ك ياسمن 09133527423 5233612
224 زيست شعله تفت طامهري ناصر يزد خ سيد گلسرخ- خ شهيد مدني ك طاهونه دار 09133540232 6213763
225 ممي زاده (گازرساني) ممي زاده مهدي ميبد-خ آزادگان شهرك چهل دستگاه ك لاله زاري دوم 09132551501 03527730377
226 شعله افشان زارع بيدكي محمدحسين مهريز- خ سيد مصطفي خميني پ85 09139546858 03525223572
227 گرماافروز تيموري مروستي حجت ال... هرات- خ امام پ135 09132586194 03525722808
228 آبي سوزان طاهرنژاد ياسر يزد-ب دهه فجر ك زينلي بن انتظاري پ6 09131900156 نا مشخص
229 حسين حيدري ميبد حيدري ترك آبادحسين ميبد-خ پاسداران- ك ياس13 09133595167 03527730587
230 فرزين گاز(گازرساني) گلشن تفتي سپهدار تفت -خ طالقاني پ130 09135258681 03526222258
231 هماي نصرآباد(گازرساني) محمدي هامانه- عبدالصمد يزد-آزادشهر- 20متري مسجد بتول بن26 09132582376 03517239975
232 گازشهري(گازرساني) شهري-احمد بلوار يزد باف -بن بست شهري 09131516428
233 محمدمهدي زارعي (گازرساني) محمدمهدي زارعي ميبد-محمودآباد-خ شهيد ميرباقري - جنب مسجد الزهرا 09132535702 03527733637
234 كيميا (خدمات گازرساني) زارع ده آبادي ميبد- ده آباد ك منصور عابدي پ48 09132535042 03527739531
235 آريا (خدمات گازرساني) خاكپورحسين مروست- خ مصلي ك مهر 09132583467 03525822161
236 آرام سوزتفت امين مجيد يزد- ب17شهريور ب شهيد عابدي- پ49 09131548261 03517245731
237 شايان شعله مهريز حاجي حسيني مح يزد خ كاشاني ك15خرداد مجتمع غزال 09131525474 03518257403
238 اطلس شعله مهريز دهقاني زاده - محمد رضا يزد- ب دشتي خ شهيد احمدعلي دشتي ك امام خميني 09133536374 03518288007
239 ترك آباد(گازرساني ) حيدري ترك آباد محمد اردكان -ترك آباد- ب وليعصر ك41 09132550513 03527272699
240 يگان گاز(گازرساني) اهل سادات سيدشهرام ميدان امام حسين ك رز نبش بن اول 09132573289 03517254567
241 طامهر(خدمات گازرساني) طامهري محمدعلي ب دهه فجر- ك موسي بن جعفر بن 5انقلاب 09131533992 03516254721
242 پرهام (گازرساني ) طامهري عليرضا خ امام -كوي موسي بن جعفر ك16 پ4 09131522355 03516250623
243 آرياگستر(گازرساني) خاكپور حسين جاده دهنو- ك امامت ك گلخانه سبز 09132583467 09132583467
244 خورشيدكوير(گازرساني) خانجانخاني محمدرضا مهريز -ميدان شهرداري-ك بازارنو 09139516496 03525229432
245 آفتاب (گازرساني) زارع بيدكي رضا مهريز- بيدك خ شهيد فهميده ك سنگبري 09132564621 03525220245
246 دقت گاز (گازرساني) ظاهري بهنام تفت-اسلاميه-خ دانشجو 09133806194 09133806194
247 سجودي (گازرساني) سجودي زاده رضا خ شهيد فهميده- محله عرب جنب مسجد 09132565154 03525221567
248 چشمه گاز(گازرساني) اماني يزدي محسن ب دانشگاه- مجتمع بهاران- فاز3 بلوك8واحد104 09131527593 8253994
249 فرزانگان(خدمات گازرساني ) فتوتي محمود يزد- ب پاكنژاد- ك شهيد زارع زاده پ119888 09131517563 7264928
250 ارجان(خدمات گازرساني) زرين ايوب يزد-ختيمسار فلاحي -ميدان ابوذر- پ192 09139536884 8246416
251 پويا صنعت تبريد ميرجليلي هادي شاهديه- خ امام پ16 09127799940 5213594
252 خليج فارس (گازرساني) كردآبادي حسين ب آزادگان- 20متري اسكانك24اسكان 09133527951 03517236882
253 ياسين (خدمات گازرساني ) محمودي محمد نا مشخص 09137770585 0352725044
254 آتشين شعله(گازرساني ) آتشين - ابوالفضل يزد- محله خرمشاه- بهداري سپاه- بن 25 09153526152 09153526152
255 سوپر هيت(گازرساني ) آخوندي محمود شهرستان صدوق- ابراهيم آباد رستاق خ امام خميني 09133733459 03523762134
256 هماي كافي آباد(گازرساني) محمدي هامانه عبدالصمد يزد- خ فرهنگ -ك انقلاب 2 09132582376 03517239975
257 مهرپاسارگاد(گازرساني) موركيان علي اكبر يزد- ب شهيد صدوقي خ منصور عابدي ك ميثم پ32 09138509050 7247376
258 ثامن تفت افتخاري ناصر فلكه اول آزادشهر- جنب بانك صادرات بن 30پ5 09132584931 03517230894
259 آرين (خدمات گازرساني) زارع ارناني جواد ب دشتي- خ احمدرضادشتي ك فاطميه 09131574863 03518229217
260 ايمن گار تفت (گازرساني) افتخاري محمدحسن آزادشهر- ب آزادگان ك26 09133520340 7223079
261 مهسا شعله (خدمات گازرساني ) روستايي حسين اردكان- صدرآباد-ب هلال احمر ك29 09131577665 نا مشخص
262 نوآوران (خدمات گازرساني ) سلمان امين آزادشهر- فلكه چهارم جنب مجتمع مسكوني سپهر 09138543866 7226563
263 طلوع(خدمات گازرساني) معظمي داود قاسم آباد- سيلو-خ ياسين ك26طلوع 09133557595 8203917
264 شعله باران(گازرساني) معظمي نصرال.. تفت- سلطان آباد 09133516680 03526223749
265 سهيل گاز ميرجليلي محمدعلي بلوار پاكنژاد ـ ك جوادالائمه ـ ك ابوالفضل ـ پلاك 116 09131530223 نا مشخص
266 پرديس گاز (خدمات گازرساني ) چقماقي محمد علي بلوار 17شهريور-كوچه ژاندارمري-بن بست 7-پلاك 22 09132595607 7241567
267 سازه(خدمات گازرساني) احمدي-ابوالفضل ب باهنر-كوچه جهاد نصر 09131546248 7262837
268 هاتف گاز(خدمات گازرساني) هاتفي-غلامرضا صدوق-رضوانشهر-خ شهيد حاتمي-كوچه كتابخانه-پلاك10 09133527234 3623662
269 مرتضايي(خدمات گازرساني) مرتضايي-بمانعلي ميبد-اميرآباد-خ امام خميني-كوچه ابوذر32 پلاك8 09133535721 7730676
270 حيدري(خدمات گازرساني) حيدري مزرعه آخوند-عليرضا آزاد شهر-ب آزادگان-كوچه2-فرعي4 09132560281 7223316
271 ايران زمين(خدمات گازرساني) حجتي مزرعه آخوند-محمد همافر - خ انقلاب -ك يكم هميشه بهار 09133519776 7268793
272 كيان(خدمات گازرساني) احمد زارع بلوار شهيد دشتي-ك54 09132538559 نا مشخص
273 ثابت(خدمات گازرساني) ثابت-حسين اكرم آباد-خ وليعصر-خ وحدت-ك صاحب الزمان پنجم 09132579276 6232294
274 مصطفي(خدمات گازرساني) انتظاري-مصطفي زارچ-محله سر ده-خ امام- ك مسجد النبي-پلاك535 09132528893 03523676893
275 عمران گاز(خدمات گازرساني) توكلي بنيزي-علي ميدان امام حسين-ك مجتمع مسكوني باران- 09133567838 6292027
276 اميد (خدمات گازرساني ) كوه گرد حسيني-نادر مباركه-خ اصلي شهرك جديد الحداث-پلاك1 09133529742
277 مش رمضان (گازرساني) قاسمي بامكان-محمد رضا شهرستان صدوق-خضراباد-روستاي بامكان 09133534590 نا مشخص
278 رفيع مشعل (خدمات گازرساني) جمع اشكذري-كاظم محله سيلو-بلوار اميركبير8-كوچه2- پلاك23 09131560494 8201879
279 الحمدي (خدمات گازرساني ) الحمدي-عباسعلي يزد منطقه2-بلوار مدرس- ك دادگستري-خ بهار-ك ارديبهشت 09139683364 8269169
280 گرما گاز تفت(خدمات گازرساني) واعظي-محمد رضا يزد- مريم آباد-خ خيام-كوچه شهيد عباس رحماني 09133551789 6259021
281 ناصريان (خدمات گازرساني) ناصريان- سيدمرتضي منطقه رزمندگان- خ حجاب- كوچه فتح- بن اول 09132739861 نا مشخص
282 ارجان شعله (خدمات گازرساني ) زرين- ايوب تفت- نصر آباد 09139536884 نا مشخص
283 صدرا شعله(گازرساني) خالصي پور- هادي اكبر آباد-كوچه ويلا 26 -پلاك7 09132526334 6243055
284 آريافر(خدمات گازرساني) عليزاده - الياس ميبد-شهيديه-خيابان 30 متري-نبش خيابان 09132569844 7740350
285 آرمان گاز(خدمات گازرساني) ابراهيمي- ابوالفضل بلوار نواب- ك شهيد دانش پايه پايه- 09131586626 5251109
286 نفيس خاتم (خدمات گازرساني) وكيلي قاسم آباد-جواد هرات-خ امام-خ نشاط-كوچه وكيلي- پلاك 25 09133577586 03525722450
287 اميران مروست(خدمات گازرساني) خاكپور علي اكبر آزادشهر- 20متري امام حسن ك شهيد جوكار 09133503766 03517224946
288 نورافروز(خدمات گازرساني) نوري خضرآباد محمد ب آزادگان ك15 09133501342 7222787
289 عسكري (خدمات گازرساني ) عسكري صفدر-علي اكبر يزد- شهرك ولي عصر-خ بدر ك آژانس دلگشا- 09188157648 7208774
290 طلوع خاتم (خدمات گازرساني) محققي پور نائيني-ناصر خاتم-خ امام خميني-ك پشت بانك سپه- 09131127933 03525722635
291 مشعل داران قوام(خدمات گازرساني) پورغلامي- محسن آزادشهر- بلوار آزادگان-ك شهيد اشرف پور-بن بست 4 09131520845 7201644
292 عدالت گستر(خدمات گازرساني) محمودي هاشمي-محمد حسين يزد-حمديا- بلوار دشتي-كوچه 55 09138593732 8233762
293 استقلال (خدمات گازرساني) حق جويان- محمد شاهديه-خ نوآوران-خ باغ دانش-ك فرعي دوم 09133582671 5218025
294 منتظريان(خدمات گازرساني) منتظريان-ناصر بلوار خامنه اي-ك همت-ك ياسين-ك 28 09133526796 8204557
295 كهكشان (خدمات گازرساني ) زارع- مرتضي يزد-بلوار پاسداران-ك معراج8 09137772340 8230022
296 صالح (خدمات گازرساني) قربيان بادي- صالح خاتم- مروست- خ جمهوري 09132611873 نا مشخص
297 كيميا شعله مروست(خدمات گازرساني) وكيلي-جواد مروست -خ مطهري-ك مطهري پنجم 09133577586 نا مشخص
298 دفترل كنترل گاز هاشمي نظام 09131531955 09131531955
299 نيك روش (خدمات گازرساني) دهقان هراتي - هادي خاتم - هرات - ك شهيد بهمني 09137782606 5720646
300 دقيق (خدمات گازرساني) باقري نژاد - محمد رضا هرات - شهر مسيح شرقي 09171312053 03525724221
301 فروغ (خدمات گازرساني ) قاسمي بامكان - محمد رضا آزاد شهر- خ گلستان غربي - ك 3 هادي 09133534590 7228087
302 سهند (خدمات گازرساني) جعفري ندوشن - اسماعيل بلوار آزادگان - ك 72 09133586188 7206366
303 شيان (خدمات گارزرساني) شيان- جمال ندوشن- خ هفتهر- ك گلشن 09139707174 03523925263
304 محسن (خدمات گازرساني) طالبي چاهوكي - محسن يزد - بلوار پاسداران - ك 56 09130655167 8233361
305 نگين مروست (خدمات گازرساني) دهقان طزرجاني- عليرضا خاتم - مروست خ 12 ديك شهيد فلاحتي 09133511402 09132542974
306 طاها (خدمات گازرساني) ابراهيمي - مجيد صفائيه - بلوار پاسداران - خ مجد - كوچه اميرالمؤمنين - كوچه ذوالفقار 09131564412 8220061
307 اطمينان خاطر (خدمات گازرساني) روح الاميني- احمد يزد-خ خرمشهر- ك شهيد زيني-ك شهيد بيگ 09136152303 03516232078
308 متين بافق(خدمات گازرساني) مير علمي - اسماعيل بافق - خيابان مسجد جامع - ك شهيد طالعي- پلاك 43 09139278490 03524229077
309 توسعه گستر(خدمات گازرساني) ايرجي- ابوالفضل يزد-خرمشاه-ب باهنر-ك خرم 09133505702 7251276
310 كريمي (خدمات گازرساني) كريمي- محمد ب 17 شهريور- ب عابدي - كوچه كميل- پلاك 49 09138534011 7240529
311 شاهين( خدمات گازرساني) جهانگيري- علي تفت- نصرآباد- خ كمربندي- ك كوهسار هشتم- 09132048329 03526443716
312 جلال (خدمات گازرساني) احمدي ده آبادي- جلال ميبد - ده آباد- خ پاسداران - ك ياس 22 09132569886 7745322
313 احمد(خدمات گازرساني) زارعي محمود آبادي - احمد ميبد - محمود آباد- خ سنتو - ك حكمت 51 09134529105 03527740215
314 صنعت كاران ايساتيس (خدمات گازرساني) دهستاني - علي يزد- شهرك بهاران- ك ميثاق 09132518764 6211031
315 دهستاني (خدمات گازرساني) دهستاني - علي حسن آباد- خ خرمشهر - ك شهيد فتوحي 09132518764 6211031
316 كوير(خدمات گازرساني) فرديان - عليرضا مهريز- خ سيد مصطفي خميني ك ملك الشعراء - پ 28 09133570578 5220377
317 عظيم(خدمات گازرساني) عظيمي- عبدالعظيم تفت - نير- بناد كوك ديزه - ك شهيد مصطفي دل افكار 09133554373 نا مشخص
318 آروين ( خدمات گازرساني) رعيت ابراهيم آبادي- عليرضا اشكذر - ابراهيم آباد- خ امام علي - ك شهيد رفيعي 09133550461 3762420
319 ميلاد(خدمات گازرساني) زارع علي آبادي-محمود قاسم آباد- خ طلوع- ك 30 طلوع- 09131571907 8204376
320 سبيلي (خدمات گازرساني) سبيلي- ابوالقاسم خ مهدي- كوي سعدي -ك شهيد خورشيد 09133568305 6206848
321 صداقت ( خدمات گازرساني ) صادقي نژاد - محمد بافق - خ چهارده معصوم - پشت هنرستان شهيد باهنر 09131573660 نا مشخص
322 سما(خدمات گازرساني) كارگر حاجي آبادي علي يزد- خ سيدگلسرخ- ك ابوالمعالي 09133560321 5261297
323 ملت (خدمات گازرساني) سليمي كارگر- احمد آزادشهر- بلوار آزادگان- ك 24 09131590375 7232874
324 مهدوي (خدمات گازرساني ) مهدوي - محمد يزد-چهار راه شهيدان ذاكري نژاد - ك شهيد حيدري- پ 11 09133517360 6219882
325 فانوس (خدمات گازرساني) تاج آبادي - محسن مروست -خ جمهوري-ك لاله 5 09133543619 نا مشخص
326 مبين ( خدمات گازرساني ) قربيان- صالح بافق - خ توحيد 09132611873 نا مشخص
327 معمار بافق (خدمات گازرساني) دهقانزاده بافقي- مجيد بافق-محله 14 معصوم-خ انقلاب- ك 53 09133526570 4227039
328 فرافن گاز شهرياري خير آبادي-غلامرضا بافق- خ امام رضا-ك فرعي 27 09138593202 4229279
329 شرف (خدمات گازرساني ) شرف الديني- محمد يزد- بلوار شهيد بهشتي-ك گلها - بن 3 گلها 09131570007 03517263521
330 يزدان گاز بافق (خدمات گازرساني) فلاحتي- علي اكبر يزد- محله امام علي- خ ذوالفقار- مجتمع امام علي- بلوك 2431 09132516806 7208498
331 سبلان(خدمات گازرساني) اسلامي ابرند آبادي- شهاب يزد - بلوار دانشجو 09132562770 8268188
332 زاده رضا ( خدمات گازرساني ) زاده رضا - اسماعيل يزد - بلوار مشير المالك - ك باهنر 09131577464 5223817
333 تك شعله ( خدمات گازرساني ) محمودي پندري - محسن حسن آباد- م طلائيه- ب علامه جعفري- ك تلاش 09139705306 6304082
334 شمس ( خدمات گازرساني) سيد عليزاده - سيد مجتبي يزد - خ مهدي - ك مسجد فاطميه - پلاك 117 09133543274 6224690
335 آذرخش (خدمات گازرساني ) اكبري- علي محمد بافق- خ وحشي بافقي-خ شهدا 09132556832 4226092
336 مشعل سازان بافق (خدمات گازرساني) ابراهيمي خوسفي - جواد بافق - خ امام رضا(ع)- ك فرعي 35 09133501603 نا مشخص
337 مصباح ( خدمات گازرساني ) رضايي شريف آبادي - مهدي بافق - آهنشهر - م قدس - پلاك 226 09133521323
338 فرداي روشن (خدمات گازرساني) مدرسي- علي اصغر رحمت اباد - خ پاسداران - بن ظفر 09162521240 8231264
339 عابد (خدمات گازرساني) فلاح زاده- عابد ابركوه - دربقعله - خ سعدي- 09131569901 6823000
340 معين گاز (خدمات گازرساني) شيريزداني- جواد تفت- شهرك امام علي -خيابان امام علي4-ك كوثر 10-پ 8181 09131580698 32626013
341 منصوري (خدمات گازرساني) منصوري خواه - محمد هادي بافق- خ 14 معصوم- ك روبرو مسجد 09132527400 4225041
342 آذر افروز كوير(خدمات گازرساني) دهقاني فتح آبادي - اكبر كهبنان - زرند- خ فردوس- ك شماره 22- پلاك 64 09139974694 4232584
343 عرشيا (خدمات گازرساني) محمودي ميمند- محمد بافق- خ امام رضا -ك كلانتري 09137770585 03524230465
344 نيكان گاز(خدمات گازرساني) اسلامي- رمضان كرمان- زرند- خ مدرس -ك مدرس 2 09136183570 4231310
345 طرح نو (خدمات گازرساني) فتاحي بافقي- مرتضي بافق- خ شيخ محمد تقي-ك فرعي 11- 09132515073 03522423498
346 پرشيا (خدمات گازرساني) سخن پرداز- جواد بافق- خ عدالت- منازل مسكن مهر- 09132555831 32437478
347 رهام (خدمات گازرساني) رضايي شريف آبادي- عليرضا بافق- بلوار انقلاب - فرعي 63 09132556136 3532427391
348 نور (خدمات گازرساني) آتشين - ابوالفضل يزد- خ شهيد صدوقي جنوبي- ك اهرستان 09130717713 03524222408
349 گرماگستر(خدمات گازرساني) حيدري دهوئي- وحيد بافق- خ چهارده معصوم-ك فرعي 5- پلاك 13 09372802552 03532424323
350 افراز(خدمات گازرساني) خواجه هنزائي- علي محمد يزد- بلوار خامنه اي- بن بست عباس خواجه پور 09133513990 38217790
351 امنيت (خدمات گازرساني) رنگاني- حسين بافق- خ شهداء- فرعي 11 09132553163 32430609
352 بافق شعله افروز(خدمات گازرساني) زارع ارناني - براتعلي بافق 09133565044 38210521
353 مهر ماندگار(خدمات گازرساني) محمودي خورندي - روح الله بافق- شهرك مناجات- فاز دوم 09132958916 32437135
354 پيشگامان صنعت( خدمات گازرساني) دامكي- محمد رضا يزد- بلوار شهداي گمنام- شهرك پرديس- ك ابن سينا 09132512754 38207044
355 شعله پردازان كوير(خدمات گازرساني) عضدي- امير حسين خ مسكن- خ صحرا- روبروي ك آفتاب 6 09131532340 38269164
356 نيكنام ( خدمات گازرساني) فتاحي بافقي- عليرضا بافق- خ امام رضا -ك فرعي 18 09139520027 03532420199
357 زحل (خدمات گازرساني) محمد رضا اسمعيلي تفتي تفت - خ قائم- ك ياس 13 09133544297 03532623377
358 كشاورز (خدمات گازرساني) كشاورز- ابراهيم هرات - قلعه آقا جعفر- خ سلمان فارسي- خ خيام 09133739100 03532570793
359 شب افروز بافق (خدمات گازرساني) زارع بيدكي - محمد جواد مزويرآباد- خ ارشاد 3- ك انديشه 3 09132565831 32526475
360 فتوحي (خدمات گازرساني) فتوحي - حميد بلوار جمهوري- ك شاداب-پلاك 25 09132587405 35228158
361 حاتم (خدمات گازرساني) حاتمي سخويدي- مسعود يزد- بلوار 17 شهريور-كوچه ولي عصر 09135244227 7256948
362 حق جو (خدمات گازرساني) حق جو سانيجي- داود جهانفر- خ حسن بيگي- كوچه مير علي 09140693629 37246760
363 يكتا گستر بافق (خدمات گازرساني) جعفري- احمد يزد-خ دكتر مرتاض-ك 8 پ 40 09133582569 03538245743
364 زرين صنعت ( خدمات گازرساني) زارع زرديني- احمد يزد- بلوار شهيد دشتي- ك 54 09132538559 38285873
365 ناظمي (خدمات گازرساني) ناظمي- محمد حسين بافق- خ عدالت- فرعي 21 09133733827 نا مشخص
366 نظري (خدمات گازرساني) نظري ندوشن- عليرضا ندوشن -خ حضرت سجاد- جنب بهداري 09131591480 03532313687
367 آگرين (خدمات گازرساني) زارع- مرتضي بلوار پاسداران- ك معراج 8 09137772340 38230022
368 آرام شعله (خدمات گازرساني) مسيحائي فخرآباد- مهران اردكان - خ نواب صفوي 09135381794 32237071
369 محمدي(خدمات گازرساني) محمدي زاده- اسماعيل رفسنجان- خ شهدا- ك شهدا 3 - كوچه 3 09138911145 03923723289
370 مهيا شعله (خدمات گازرساني) طامهري- عليرضا يزد- محله يعقوبي - خ امام -ك شهيد محمود خاني 09131522355 36250623
371 ثنا (خدمات گازرساني ) محمد عليان- رضا بلوار شهيد عابدي- ك تابان- پ10 09131534335 7245824
372 پارس نوين (خدمات گازرساني) سالاري- عليرضا ميدان امام علي - مجتمع امام علي - واحد 624 09131516118 نا مشخص
373 حجتي (خدمات گازرساني) حجتي مزرعه آخوند- محمد آزادشهر- فلكه اول- 20 متري امام حسن عسكري- ك شهيد جوكار 09133519776 37221868
374 متين افرا (خدمات گازرساني) متين- سيد احمد رضا بافق- شهرك مناجات - خيابان رسالت غربي يك- 09131534485 32437024
375 بهگاز (خدمات گازرساني) اميري اپورواري- محمد بافق- ميدان ولي عصر 09139961410 نا مشخص
376 خاكساري (خدمات گازرساني) فرقاني- محمد حسين زارچ- اله آباد- خ گلستان 09133554663
377 اعتماد (خدمات گازرساني) خواجه مباركه - حميد رضا بافق- مباركه -خ صاحب الزمان (عج)- فرعي 4 09132553021 03532452512
378 قصر آذين (خدمات گازرساني) بابايي كوشكي- اكبر بافق- خ امام رضا- ك فرعي 13 09132526409 32427301
379 صدرا (خدمات گازرساني) ابراهيمي- عليرضا بافق- خ امام رضا -كوچه 20 09133526726 32420743
380 علمدار (خدمات گازرساني) صادقي نژاد- هادي يزد-خ شهيد مدني-ك جنت 14 09101513694 36201502
381 شعله ور (خدمات گازرساني) محسني- مرتضي يزد-خ سجاد شمالي - كوچه شماره 10 حكيم 09137088188 نا مشخص
382 معمار نوين (خدمات گازرساني) جهانگيري- علي بافق- بلوار خميني-ك فرعي 11 09132048329 نا مشخص
383 آريانا كوير بافق (خدمات گازرساني) برزگري زاركوئي- محمود بافق- خيابان امام رضا (ع) 09133544167 03532422187
384 نخل و آفتاب بافق (خدمات گازرساني) زينلي پور- ايمان بافق- خ امام رضا 09135200758 32431399
385 آريا پارس (خدمات گازرساني) گلپور- حامد بلوار جمهوري- ك قندهاري- خ گلستان- پلاك 22 09131529303 35211234
386 مهرعلي ( خدمات گازرساني) مهر علي- مهدي آزاد شهر- 20 متري پرسي گاز- كوچه 22 علويه 09131570896 37229003
387 عدل (خدمات گازرساني) خاكساري- محمد حسن اشكذر - خ امام خميني- بن بست فاطميه- خ امام خميني 09133733620 نا مشخص
388 كرمي پور(خدمات گازرساني) كرمي پور- حسين هرات - منطقه چاهك 09139548103 03532563446
389 ستاره كوير(خدمات گازرساني) اسدي- مهدي بافق - خ 15 خرداد - كوچه مهدي زاده 09132810013 نا مشخص
390 آخوندي (خدمات گازرساني) آخوندي- محمد حسين ميبد- يخدان-خ امام- ك نسترن 41 09136139911 03532330916
391 شهاب شعله (خدمات گازرساني) كرد علي اله آبادي- محمد جواد بافق- خ وحشي بافقي- نبش رضوان يك 09132976949 32422049
392 مشتاقيان (خدمات گازرساني) مشتاقيان- قاسم ابركوه- مسكن مهر مصلي 09132542047 32837527
393 بهاران (خدمات گازرساني) فلاحتي- علي اكبر ميدان امام علي مجتمع امام علي- بلوك 24 09132516806 37208498
394 متان گاز(خدمات گازرساني) حسيني- مهدي فهرج- خ پمپ بنزين 09138517054 8365688
395 كارگريان (خدمات گازرساني) كارگريان- رضا يزد- خ ايرانشهر- ك سيزدهم 09131596390 نا مشخص
396 نويان (خدمات گازرساني ) كارگر حاجي آبادي- مهدي يزد- خ انقلاب- ك شهيد محمد علي كارگر- پلاك 82 09134517551 036215095
397 ذوالفقاري (خدمات گازرساني) ذوالفقاري- علي بافق-خ چهارده معصوم- ك 18 09369164765 نا مشخص
398 درخشان شعله (خدمات گازرساني) عرب دولاب- علي تفت- نصر آباد- خود عليا 09133504319 03536228234
399 زاهد (خدمات گازرساني) زاهد نيا- داود يزد- آزادشهر- خ مسجد بتول 09131545095 37209610
400 ميرحسيني (خدمات گازرساني) ميرحسيني- سيد حسن حميديا- رحمت اباد- بلوار دشتي- ك فاطميه 09137771465 38287145
401 آني گاز ايساتيس (خدمات گازرساني) دهقان طزرجاني- احسان خ سيد گلسرخ- ك ابوالمعالي 09132512793 36224691
402 زارع نوران (خدمات گازرساني) زارع زرديني- محمد رحمت اباد- بلوار دشتي-خ امام حسن مجتبي- كوچه 17 09132733110 نا مشخص
403 مهر گستر (خدمات گازرساني) محمودي هاشمي - محمد حسين بلوار دشتي- كوچه 55 09138593732 38233762
404 آسمان آبي (خدمات گازرساني ) طحان- حميد يزد- محمد اباد- ك ابوالفضل 09131530408 8364022
405 آبي شعله (خدمات گازرساني) دهستاني- علي يزد- خ خرمشهر- ك فاطميه 09132518764 03536211031
406 كبير(خدمات گازرساني) طالبي چاهوكي- محسن تفت- نير- روستا چاهوك مزرعه نو 09130655167 32657324
407 ربيع شعله( خدمات گازرساني) زارع زرديني- عباس يزد- حميديا- ك مسجد اميرالمؤمنين-خ بهار آزادي 09133590259 8227006
408 عبدي نسب (خدمات گازرساني) عبدي نسب- قاسم بلوار دشتي- خ شهيدان دشتي- ميدان طراوت- ك بابا طاهر 09139515532 38380459
409 شعله شيركوه (خدمات گازرساني) جعفري نژاد- حسين يزد- خ مطهري- ك سوانح سوختگي - پلاك 73 09131531085 35234873
410 كوهستان (خدمات گازرساني) محمودي پندري- محسن حسن آباد- خ علامه جعفري- ك تلاش 09139705306 36304082
411 گلستان(خدمات گازرساني) صادقي نژاد- محمد يزد- شهداي حسن آباد 09131573660 نا مشخص
412 نگاران (خدمات گازرساني) دهقان نيري- سيد ابراهيم بلوار 17 شهريور- خ شيخ كليني- كوچه 19 09133511242 03535255862
413 حفاري(خدمات گازرساني) حفاري- امين تفت- نير- مسكن مهر 09171346573 03532654643
414 آسان شعله (خدمات گازرساني) زارع چاهوكي- احمد نير- چاهوك- خ امام- ك طالقاني 09134525594 32657313
415 ناظم شعله (خدمات گازرساني) ناظمي اسفند آباد- ابوالفضل يزد- بلوار جانباز - خ خيبر- بن شبنم 09133545645 03537237091
416 آتشكده (خدمات گازرساني) بال- عليرضا خ انقلاب - ك درمانگاه ابوالفضلي- پلاك 13 09132512024 36221159
417 رها (خدمات گازرساني) مهر علي- مهدي آزادشهر- 20 متري امام حسن- كوچه8 -بن بست بنفشه 09131570896 نا مشخص
418 آريانا خدمات گازرساني) جليلي- اسماعيل مسكن- خ مقداد- ك ارغوان- بن بنفشه 09138547797 نا مشخص
419 عدالت (خدمات گازرساني) محمودي- عباس هرات- خ شهيد بهشتي- 09133578029 نا مشخص
420 مهرجرد(خدمات گازرساني) مهرجردي- محمود قاسم آباد- خ طلوع- ك طلوع 09133576804 03538219172
421 پارسي (خدمات گازرساني) زارع رحيمي آبادي- عبدالرضا تفت-گاريزات- رحيم آباد 09136699805 03532672731
422 ساحل بافق (خدمات گازرساني) دهستاني- مجيد بافق-خ امام رضا-ك فرعي4 09132555918 32431765
423 صدف شعله (خدمات گازرساني) نوري- محمد اشكذر- خضرآباد 09133501342 37302158
424 تك سوز (خدمات گازرساني) عرب- علي آزاد شهر- گلستان غربي- ك 9 هادي 09133504319 7221288
425 ارنان گاز (خدمات گازرساني) طالبي- حسين بلوار صابر-ك پنجم- فرعي 4 09131573079 36213657
426 سينا (خدمات گازرساني) منتظريان- ناصر يزد- بلوار آيت الله خامنه اي- ك همت- ك ياسين-بن 28 09133526796 38204557
427 كيهان(خدمات گازرساني) پهلوان فرد- احمد رحمت آباد- محله بالا-ك 9 09131532724 38224632
428 آرمان شعله(خدمات گازرساني) جعفري- فخرالدين بلوار نواب صفوي- ك حضرت امير- بن سوم 09134540814 35264307
429 چهلستون(خدمات گازرساني) مؤمني- ابوالفضل بلوار آزادگان- خ فرودگاه-ك 46 آزادگان-فرعي دوم-منزل دوم 09131646509 نا مشخص
430 قدرت كاران(خدمات گازرساني) منصوري- داود بلوار 17 شهريور- خ شيخ كليني-ك هاشمي نژاد-پ 19 09133511042 نا مشخص
431 تشريفات (خدمات گازرساني) بورقي- محمد يزد- بلوار آزادگان-خ بهار- ك 9 بهار 09134547970 03537223768
432 مبين شعله اشكذر(خدمات گازرساني) مشيري نيا- محمد حسن اشكذر- عمار شهر-بلوار نبوت- ك عمار 3 09133527944 32722393
433 چناران (خدمات گازرساني) مقني سريزدي- مهدي يزد- ميدان خاتمي-خ غدير-ك شهيد ابراهيمي 09132578933 6217150
434 خاتم افروز (خدمات گازرساني) دهقان - محمد جواد خاتم هرات- خ امام -ك بوستان 09138548191 0352574701
435 مهسان گاز(خدمات گازرساني) روز قمري- قاسم ميدان شهداي محراب- مجتمع آذين- واحد 111 09133747534 38209765
436 نسيم (خدمات گازرساني) زينلي قطرمي- اكبر اكرم آباد- خ فرهنگ- ك مرواريد 09132536689 6259578
437 زرين شعله (خدمات گازرساني) زارع زرديني- احمد يزد- بلوار دشتي 09132538559 8285873
438 خليلي (خدمات گازرساني) خليلي هدش- مجتبي يزد- 20 متري اسكان- كوچه 76 اسكان 09132589520 نا مشخص